Artykuły

Sortuj według

(Nie)efektywność kształcenia uczniów z niepełnosprawnością wzroku kończących gimnazjum

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 148-166
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.009.9847

Wyzwania funkcjonowania z niepełnosprawnością wzroku

Funkcjonowanie poznawcze osób tracących wzrok w późnej dorosłości - przegląd badań

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 214-226
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.041.12284

Pedagogika osób niepełnosprawnych w okresie późnej dorosłości

Niepełnosprawność wzroku nabyta w późnej dorosłości a aktywność fizyczna seniorów

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 99-113
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.020.11850

Nabycie niepełnosprawności wzroku w późnej dorosłości a jakość życia

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 131-145
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.022.11852

Niepełnosprawność - konceptualizacje i doświadczenia - świat społeczny

Samoświadomość emocji i kompetencje społeczne uczniów z niepełnosprawnością wzroku w wieku wczesnego dorastania

Niepełnosprawność, 2017, Nr 26 (2017), s. 43-57
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.017.8093