CV:

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Artykuły empiryczne

Sortuj według

Obraz własnego ciała i poczucie jakości życia u młodych kobiet z zespołem policystycznych jajników

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 101-113
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.006.12003

Wsparcie terapeutyczne. Specyfika funkcjonowania w niepełnosprawności

Radzenie sobie ze stresem młodzieży niepełnosprawnej fizycznie w świetle problematyki umiejscowienia kontroli

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 141-158
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.051.12294

Problemy (doskonalenia) jakościi życia z niepełnosprawnością

Nieprawidłowe zachowania jedzeniowe u osób niepełnosprawnych fizycznie

Niepełnosprawność, 2017, Nr 26 (2017), s. 179-197
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.026.8102