Artykuły

Sortuj według

Problematyka intymności w komunikacji alternatywnej

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 145-156
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.010.10485

Pedagogika specjalna przyszłości w perspektywie bioetycznej i post-darwinowskiej

Niepełnosprawność, 2016, Nr 21 (2016), s. 35-46
Data publikacji online: 2016

Dobór metody komunikacji dla małego dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością sensoryczną

Niepełnosprawność, 2016, Nr 21 (2016), s. 151-161
Data publikacji online: 2016

Wyzwania funkcjonowania z niepełnosprawnością wzroku

Lęk u osób niewidzących od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa (ze szczególnym uwzględnieniem lęku wysokości)

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 199-213
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.040.12283

W kręgu twórczości osób z niepełnosprawnością

Aktywność twórcza jako droga ku samoakceptacji i samorealizacji osoby z niepełnosprawnością wzrokową od urodzenia (na przykładzie Szymona Wasiłowicza)

Niepełnosprawność, 2017, Nr 26 (2017), s. 220-230
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.029.8105

Aktywność życiowa, naukowa i działalność twórcza A.W. Suworowa jako przykład możliwości indywidualnych i społecznych osoby głuchoniewidomej od urodzenia

Niepełnosprawność, 2017, Nr 26 (2017), s. 255-272
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.033.8108