CV:

Magdalena Komorowska—Assistant Professor at the Faculty of Polish Studies, Jagiellonian University. Research interests: scholarly editing, book history of the 16th–17th century. Recent publications: “‘Large Volumes Bought by the Few’: Printing and Selling Postils in Early Modern Poland”, in: Buying and Selling: The Business of Books in Early Modern Europe, ed. S. Graheli (2019); “The Counter-Reforming of Polish Prayer Books: The Example of Marcin Laterna’s Harfa Duchowna (1585)”, Quaerendo, vol. 47, no. 3–4 (2017); Pieśni z katechizmów Ewangelików Reformowanych (1558–1600), ed. M. Komorowska, M. Malicki, and P. Poźniak (2018).

Artykuły

Sortuj według

Kształt edytorski postylli polskich XVI i XVII wieku – w poszukiwaniu staropolskich konwencji wydawniczych

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 3 (36), s. 317–367
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/20843844TE.15.011.5093

Post-Tridentine Liturgical Books for the Polish Church. Printed Chant Books from Kraków and Their Contexts

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 1 (54), s. 19-46
Data publikacji online: 30 marca 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.002.11954

The “Lublin Old-Polish Library” Series

Terminus, Special Issue 2 (2019), s. 237–242
Data publikacji online: 21 listopada 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.010.11118

Recenzje i omówienia

Omówienia, recenzje, rozbiory

Seria Lubelska Biblioteka Staropolska

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 265-268
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.012.0475

Edytorstwo z historią w tle. (O książkach Ann Blair „Too Much to Know..” i Anthony’ego Graftona „The Culture of Correction...”)

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 273-277
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.022.0877