Artykuły

Sortuj według

Egalitaryzm a odpowiedzialność i sprawiedliwość w resocjalizacji

Niepełnosprawność, 2017, Nr 28 (2017), s. 47-60
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.054.8129

Poglądy osób pozbawionych wolności na wybrane tematy społeczne

Niepełnosprawność, 2017, Nr 28 (2017), s. 89-107
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.057.8132

Profilaktyczny i resocjalizacyjny wymiar mediacji w sprawach nieletnich

Niepełnosprawność, 2017, Nr 28 (2017), s. 209-221
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.065.8140