Artykuły

Sortuj według

Powódź błyskawiczna jako zdarzenie przyrodnicze i społeczne na przykładzie powodzi w Wojcieszowie 5 lipca 2012 roku

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 27 – 51
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.021.8033

Ocena jakości przestrzeni publicznych III Kampusu UJ z użyciem techniki crowdsensingu

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 89– 123
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.014.13101