Artykuły

Sortuj według

Powódź błyskawiczna jako zdarzenie przyrodnicze i społeczne na przykładzie powodzi w Wojcieszowie 5 lipca 2012 roku

Zeszyt 151, s. 27 – 51
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.021.8033

Evolution of second-generation electromobility in public transport in Polish cities

26 (1), s. 22-39
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/2543859XPKG.23.002.17399

Czasowo-przestrzenna ewolucja i czynniki kształtujące rozmieszczenie przemysłu wysokiej techniki w polskich gminach

Zeszyt 167, s. 91 – 117
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.009.16222

10 lat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”

Zeszyt 168, s. 73-92
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.017.17118

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Krakowie (25-26.11.2021 r.)

24 (4), s. 75-76
Data publikacji online: 31 grudnia 2021