Artykuły

Sortuj według

Powódź błyskawiczna jako zdarzenie przyrodnicze i społeczne na przykładzie powodzi w Wojcieszowie 5 lipca 2012 roku

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 27 – 51
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.021.8033

Czasowo-przestrzenna ewolucja i czynniki kształtujące rozmieszczenie przemysłu wysokiej techniki w polskich gminach

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 167, s. 91 – 117
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.009.16222

10 lat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 168, s. 73-92
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.017.17118

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Krakowie (25-26.11.2021 r.)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (4), s. 75-76
Data publikacji online: 31 grudnia 2021