Środowisko Mieszkaniowe

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, s. 3-3
Data publikacji online: maj 2020

Rehabilitacja osiedli mieszkaniowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, s. 4-13
Data publikacji online: maj 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.035.11666

Przestrzenie społeczne w zespołach mieszkaniowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, s. 14-23
Data publikacji online: maj 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.036.11667

Przestrzenie miejskie a uwarunkowania klimatyczne. Spitzbergen

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, s. 24-33
Data publikacji online: maj 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.037.11668

Miejskość. Dom jako element wypełnienia przestrzeni publicznej

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, s. 34-42
Data publikacji online: maj 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.039.11670

Scientifically applied activity of the Lviv architecture school in the creation of architectural types of buildings relevant for Ukraine at the beginning of XXI century

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, s. 43-53
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.040.11671

Linear megastructures. An eccentric pursuit in tackling urban sustainability challenges

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, s. 54-59
Data publikacji online: maj 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.041.11672

Ragusa „miasto-laboratorium” badania możliwości doskonalenia spójności i ekspresji struktury urbanistyczno-architektonicznej

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, s. 60-72
Data publikacji online: maj 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.042.11673

When the Centre Turns to Suburbia Re-use of Ragusa: Sustainable Strategies to Revive the City Centre

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, s. 73-79
Data publikacji online: maj 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.043.11674

Gra brył domu jednorodzinnego

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, s. 80-100
Data publikacji online: maj 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.038.11669