Środowisko Mieszkaniowe,2015, 14/2015

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Rok wydania: 2015
Słowa kluczowe: kompozycja, kompozycja przestrzenna, małe zespoły mieszkaniowe, kompozycja architektoniczna, kompozycja urbanistyczna, forma architektoniczna, piękno , composition, spatial composition, small residential developments, architectural composition, urban composition, architectural form, beauty, Linear city, urban development, contemporary determinants of city development, forma miasta, mapa mentalna, percepcja, orientacja przestrzenna , form of the city, mental map, perception, space orientation, diplomatic legation, residence, historical building, embassy, and diplomatic mission, revitalization, restructuring, a downtown hub, Łódź Fabryczna , rewitalizacja, restrukturyzacja, śródmiejski węzeł komunikacyjny, Rzeszów, zabudowa mieszkaniowa, osiedle , Rzeszow, residential development, housing estate, szpital, służba zdrowia, budownictwo modułowe, prefabrykacja , hospital, health service, modular construction, prefabrication, architectural, architectural and scenographic ideas, educational, searching, conceptual and applied projecting, architecture, outdoor and “landscape” theater, manor, park, square, green backstage, theatron, projecting, university culture center, cultural-educational facility, typology principles, inter-college culture objects, byzantine symbolism, sacred architecture, Eausten Galicia, dworzec, układ komunikacyjny, polski modernizm, dziedzictwo kulturowe, wartość kulturowa, nowatorska myśl, degradacja, architecture of Ukraine, Kharkov, Kiev, Constructivism, neoclassical Empire, urban and architectural composition, entrance groups, built-in public service establishments, compositional and spatial structure

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 3
Data publikacji online: 9 maja 2016

Jubileusze, jubileusze...

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 4-5
Data publikacji online: 9 maja 2016

Jubileusz 70-cio lecia profesora Wacława Serugi

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015,
Data publikacji online: 9 maja 2016

Compositional and spatial structure of the entrance groups of the public service establisments built-in into the apartment houses

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 88-93
Data publikacji online: 9 maja 2016

Features of architecture of ukraine in 1920030's on examples of Kyiv and Kharkiv

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 94-105
Data publikacji online: 9 maja 2016

Dworzec PKS w Kielcach jako przykład polskiej myśli modernistycznej

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 106-117
Data publikacji online: 9 maja 2016

Byzantine symbolism in sacred architecture in Eastern Galicia at the turn of the XIX-early XX century

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 118-121
Data publikacji online: 9 maja 2016

Cultural Centers as a Forming Factor of Contemporary Architecture of Universities

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 122-127
Data publikacji online: 9 maja 2016

Lviv Architecture School experience in projecting "landscape" theaters in park areas of urbanized Ukrainian cities

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 128-135
Data publikacji online: 9 maja 2016

Conceptual educational projecting as a method of research and development of ideas of worldwide known architecture and art masters

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 136-147
Data publikacji online: 9 maja 2016

Budownictwo modułowe - szansa dla istniejących budynków polskiej służby zdrowia?

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 148-157
Data publikacji online: 9 maja 2016

Geneza i ewolucja struktury przestrzennej osiedla mieszkaniowego Nowe Miasto w Rzeszowie

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 158-167
Data publikacji online: 9 maja 2016

Koncepcja rewitalizacji i restrukturyzacji programowo-przestrzennej obszaru śródmiejskiego węzła komunikacyjnego Łódź Fabryczna

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 168-173
Data publikacji online: 9 maja 2016

Historical Stages of Diplomatic Legations Architecture in Ukraine

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 174-179
Data publikacji online: 9 maja 2016

Miasto oswojone. Znaczenie kompozycji urbanistycznej dla orientacji w przestrzeni miasta

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 180-189
Data publikacji online: 9 maja 2016

A linear city development under contemporary determinants

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 190-195
Data publikacji online: 9 maja 2016

Kompozycja w małych zespołach mieszkaniowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 196-240
Data publikacji online: 9 maja 2016