Jubileusze, jubileusze...

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Abstrakt