Środowisko Mieszkaniowe,2015, 15/2015

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Rok wydania: 2015
Słowa kluczowe: Kompozycja, kompozycja przestrzenna, kompozycja architektoniczna, jednorodzinne domy wolnostojące, forma architektoniczna, piękno, szkoła nauczania projektowania architektoniczno-urbanistycznego , Composition, spatial composition, architectural composition, one-family detached houses, architectural form, beauty, school of teaching architectural and urban planning, Neustadt, Nowa Huta, ideologia, kompozycja , ideology, composition, otoczenie. , surroundings, postmodernizm, poché, figura – tło, multistabilność , postmodernism, Poche, figure – ground, multistability, theatricalization, human needs, environmental perception, ciągłość przestrzeni, elementy kompozycji miasta, ewaluacja przestrzeni zurbanizowanej spatial continuity, elements of urban design, evaluation of urban space, Architectural peculiarities, Christian educational institutions, kompozycja elewacji, przestrzeń miejska , elevation composition, urban space, miasto, rewitalizacja, reinterpretacja, architektura , city, revitalization, reinterpretation, architecture, industrial design, endowment, large-panel housing estate, social compositions of architectural space, hierarchical system of spaces, Percepcja, przestrzeń publiczna, ruch, kompozycja urbanistyczna , Perception, public space, movement, urban composition, struktura fizyczna, struktura funkcjonalna, dwór polski, dom mieszkalny wolnostojący, rzut poziomy, graf dualny, architekt Józef Gałęzowski , physical structure, functional structure, Polish manor, detached house, floor plan, dual graph, architect Józef Gałęzowski, is a constant continuation of the existing systems, working on a form that already exists. Słowa kluczowe: , Architecture, culture building, concert hall, Kompozycja urbanistyczno-architektoniczna, estetyczne i harmonijne obiekty i zespoły miejskie. , Architectural and urban composition, aesthetic and harmonious structures and urban complexes, “Green architecture”, ecological problem, vertical gardening, arborsculpture, botanical architecture, “green” building, “living” construction, self-restoring construction, small architectural forms, landscape theater, market squares, historic towns, Galicia, regeneration, urban object, Préverdissement, pre-greening, shrinking landscape, transformation, mental map, spatial pathology, urban spine, structure of the city , transformacja, mapa mentalna, patologia przestrzeni, kręgosłup urbanistyczny, struktura miasta , Ulica Królowej Jadwigi, ulica Jesionowa, Willa Decjusza, zabudowa multifunkcjonalna , Królowej Jadwigi street, Jesionowa street, Villa Decius, multifunctional buildings, public buildings, Architektura mieszkaniowa XXI wieku, aspekt czasu, zagrożenia, ochrona Ziemi, prognozy rozwoju. , Residential architecture of the 21st century, aspect of time, threats, protection of Earth, development forecasts

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 3-3
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Jubileusz 45-lecia Instytutu Projektowania Urbanistycznego 1970-2015. Galeria Portretów Dyrektorów

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 4-9
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Jubileusz 25-lecia Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego 1990 - 2015

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 10-13
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Czwarte zakopiańskie spotkania naukowe 2013

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 14-26
Data publikacji online: 14 lipca 2016

... O architekturze mieszkaniowej xxi wieku - uwag kilka

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 27-45
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Ulica Królowej Jadwigi, jako oś kompozycyjna zachodniej części Krakowa

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 33-45
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Przemiany jakości miasta na przykładzie Kazimierzy Wielkiej, "Mentalna mapa miasta wpływ przemian ustrojowych"

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 46-53
Data publikacji online: 14 lipca 2016

New Urban Scenarios: Sustainability Tools and Components for the Not-Growing Cities

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 54-59
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Some Theoretical and Methodological Issues of Regeneration of the Market Squares in the Historic Towns of Galicia

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 60-63
Data publikacji online: 14 lipca 2016

The "Green Architecture" Definition Development in Modern Projecting and Building

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 64-69
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Kompozycja urbanistyczno-architektoniczna na wybranych przykładach

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 70-83
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Forma i miejsce - projekt sali koncertowej szkoły muzycznej w Jastrzębiu Zdroju

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 84-91
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Dyskretny urok ziemiaństwa. Próba analizy topologicznej przestrzeni mieszkalnej domu polskiego według projektów Józefa Gałęzowskiego

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 92-109
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Alternatywne przestrzenie w mieście. Miasto spowolnione

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 110-117
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Interconnection of Built Environment and Social Composition of Architectural Space of Post-War Socialistic Housing Estates

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 118-123
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Współczesne reinterpretacje w przestrzeni miejskiej

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 124-131
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Kompozycja elewacji w przestrzeni miejskiej

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 132-139
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Architectural Peculiarities of the Christian Theological-Humanitarian Educational Institutions in Ukraine

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 140-145
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Ciągłość przestrzeni jako istotny aspekt kompozycji oraz funkcjonowania człowieka w mieście

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 146-155
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Theatricalization of Architectural Environment as Human Psychological Need

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 156-161
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Wybrane współczesne i historyczne inspiracje Mapą Rzymu G. Nolli'ego

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 162-169
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Wpływ kontekstu na kompozycję architektoniczno-urbanistyczną

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 170-177
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Kompozycja a ideologie. Stasburski Neustadt, krakowska Nowa Huta

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 178-185
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Szkoła nauczania projektowania architektoniczno-urbanistycznego. Kompozycja przestrzenna jednorodzinnych domów wolnostojących

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 186-256
Data publikacji online: 14 lipca 2016