Ulica Królowej Jadwigi, jako oś kompozycyjna zachodniej części Krakowa

Kazimierz Butelski,

Magdalena Zapała

Abstrakt

Topografia terenu i powstały w XVI wieku budynek użyteczności publicznej Willa Decjusza zbudowały układ kompozycyjny związany z dzisiejszą ulicą Królowej Jadwigi. Jej obecny przebieg jest z kolei efektem powstania w II połowie XIX wieku kolejnego budynku użyteczności publicznej – Strzelnicy garnizonowej. Znaczenie ulicy Królowej Jadwigi, jako wielofunkcyjnej struktury miejskiej uwarunkowane jest historycznym układem, którego „punkt ciężkości” stanowi Willa Decjusza budująca główną oś kompozycyjną skierowaną w stronę Starego Miasta. Na podstawie takiej waloryzacji i analiz istniejącej zabudowy ulicy Królowej Jadwigi, pod względem kompozycyjnym, stylistycznym, formalnym i materiałowym, autorzy pokazują możliwe kierunki jej dalszego rozwoju wskazując na rolę budynków usługowych w tym procesie.

Słowa kluczowe: Ulica Królowej Jadwigi, ulica Jesionowa, Willa Decjusza, zabudowa multifunkcjonalna , Królowej Jadwigi street, Jesionowa street, Villa Decius, multifunctional buildings, public buildings
References

Architekt, miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu, Kraków 1910.

Beiersdorf Z., Willa Decjusza. Architektura i dzieje. http://www.dzielnica7.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article &id=74&Itemid=51&showall=1, dostęp: 05.06.2015r., g. 11:57

http://fotopolska.eu/Krakow/b88713,Strzelnica_garnizonowa.html, dostęp: 05.06.2015r., g.10.52

http://miip.geomalopolska.pl/imap/, dostęp: 17.05.2015r., g. 15.24

http://www.parafiasalwator.pl/historia-parafii,18.html, dostęp: 05.06.2015r., g. 09.39

Lynch K., Obraz miasta, Kraków 2011r Purchla J., Wpływ gminy na sprawę mieszkań, Kraków 1905

Purchla J., Jak powstał nowoczesny Kraków, Kraków 1990

Uchwała nr LV/531/04 Rady miasta Krakowa z dnia 8 września 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Salwator” w Krakowie

Uchwała nr LXVIII/978/13 Rady miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska”

Uchwała nr XLV/586/12 Rady miasta Krakowa z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska – Modrzewiowa”

Uchwała nr XLV/587/12 Rady miasta Krakowa z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska – Sarnie

Uroczysko” Uchwała nr LXXIX/1184/13 Rady miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Małe Błonia”

Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa 1984 Wiśniewski M., Adolf Szyszko-Bohusz, Instytut Architektury, Kraków 2013