Forma i miejsce - projekt sali koncertowej szkoły muzycznej w Jastrzębiu Zdroju

Magdalena Kozień-Woźniak

Abstrakt

Architektura formuje zbiorowy artefakt, jakim jest miasto. Z niego też czerpie swoje charakterystyczne cechy, wyrażając jego problemy w swoim stylu i formie. Miejscem, którego tożsamość w naturalny sposób reprezentuje wartości kulturowe i społeczne jest budynek kultury. Sala koncertowa szkoły muzycznej w Jastrzębiu Zdroju projektu zespołu Kozień Architekci mógł stać się symbolem kultury, pozostając przede wszystkim obiektem edukacyjnym. Założenia projektu oparte były na analizie szczególnych cech miejsca. Na tej bazie ustanowiono relacje pomiędzy częściami obiektu, przez co sposób organizacji funkcjonalnej obiektu przyjął indywidualne cechy. Architektura to ciągłe kontynuowanie istniejących układów, praca nad formą, która już istnieje. 

Słowa kluczowe: is a constant continuation of the existing systems, working on a form that already exists. Słowa kluczowe: , Architecture, city, culture building, concert hall
References

1. Rossi, Aldo, „The Architecture of the City”, MIT Press, Cambridge, Massacusetts 1984

2. Żórawski, Juliusz, O budowie formy architektonicznej w: „Wybór pism estetycznych”, Universitas, Kraków 2008, ss.3-169

3. „Regulamin Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej sali koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu Zdroju”, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice, Jastrzębie Zdrój, 2013