Środowisko Mieszkaniowe,2016, 16/2016

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Rok wydania: 2016
Słowa kluczowe: rekreacja, rekreacja w miejscu zamieszkania, małe zespoły mieszkaniowe, kontekst przestrzenny, otoczenie, środowisko mieszkaniowe, środowisko przyrodnicze , recreation, recreation in one’s place of residence, small housing complexes, spatial context, surroundings, housing environment, natural environment, park, Nowy York, przeznaczenie, użytkownik, pasja , New York, purpose, user, passion, Gated Community, osiedla grodzone, osiedla otwarte, rekreacja w mieście , fenced off residential complexes, open residential complexes, recreation within a city, Cameleon-Woluwe, ekologia, ecology, architektura, integracja, przestrzeń rekreacyjna, re-użycie , architecture, integration, recreational space, re-use, plan, mapa, kartografia, dziedzictwo urbanistyczne, przestrzeń publiczna, upamiętnianie plan, map, cartography, urban heritage, public space, commemoration, czas wolny, struktura przestrzenna, rekreacyjne wykorzystanie przestrzeni, turystyka , leisure, urban structure, recreational use of space, tourism, Hotel, komercjalizacja architektury , tereny rekreacyjne, zieleń, Miejska Wyspa Ciepła, Syria, Recreation zones, greenery, Urban Heat Island, galeria handlowa, rozrywka, retailtainment, shopping mall, entertaninmet, ogrody pokazowe, odnowa miast, rola zieleni w miastach , show gardens, city restoration, role of greenery in the city, komunikacja, obszary rekreacji , transportation, recreation areas, dobór wielkości przeszkleń, konstrukcja i sposób montażu okien, przegrzewanie wnętrz, urządzenia zacieniające , glazing surface size selection, window structure and fitting methods, overheating of interiors, shading mechanisms, tereny rekreacji w mieście, formy wodne w przestrzeni miejskiej, projektowanie zrównoważone , recreational areas within a city, forms of water bodies within an urban space, sustainable design, entrance groups, built-in public service establishments, compositional and spatial structure, environment, typology of the architectural and recreation environment, systemic-structural principles, hierarchical levels

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Typological, systematic and structural principles of forming a recreational environment

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 4-9
Data publikacji online: 20 listopada 2016

Urban waterfront recreation territories: a dialogue with water

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 10-15
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Wodne przestrzenie rekreacyjne

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 16-22
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Wpływ orientacji budynku względem stron świata, wielkości przeszkleń oraz konstrukcji okien i sposobu ich montażu na zużycie energii końcowej na ogrzewanie w budynkach energooszczędnych

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 23-33
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Miejskie strefy rekreacji jako element strategii pokonywania barier urbanistycznych

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 34-41
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Niemieckie wystawy ogrodowe jako narzędzie rewitalizacji miast

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 42-45
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Galeria handlowa jako centrum rozrywki i rekreacji na przykładzie wybranych galerii w Polsce

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 46-56
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Rola terenów rekreacyjnych w różnych strefach klimatycznych – na przykładzie Syrii

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 57-65
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Rekreacja – kontemplacja

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 66-73
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Współczesne wykorzystanie rysunku planu i mapy w kreacji posadzki przestrzeni publicznej służącej rekreacji – wybrane przykłady

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 74-82
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Materializacja wyciszenia. Struktura urbanistyczna czasu wolnego

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 83-91
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miasta odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 92-103
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Przestrzeń rekreacji w obiekcie Cameleon-Woluwe w Brukseli

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 104-113
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Rekreacja – ogrodzona

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 114-121
Data publikacji online: 22 listopada 2016

Parki Nowego Jorku. Droga do sukcesu

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 122-131
Data publikacji online: 30 listopada 2016

Rekreacja w małych zespołach mieszkaniowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 16/2016, s. 132-138
Data publikacji online: 30 listopada 2016