Parki Nowego Jorku. Droga do sukcesu

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Abstrakt

Nowy Jork słynie z wielkiej ilości parków, skwerów i terenów zielonych. Stanowią one odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego człowieka odnośnie do publicznych przestrzeni miejskich. Zawierają w sobie różnorakie funkcje: od podstawowej rekreacyjnej poprzez komunikacyjną, sportową, usługową, edukacyjną, aż po kulturową. Pełnią ważną rolę społeczną. Znajdują się w różnych częściach miasta. Artykuł przedstawia formy działalności urbanistów, architektów, zarządców jak i użytkowników, dzięki którym wybrane parki NY osiągnęły dziś status niezwykle atrakcyjnych przestrzeni publicznych w mieście.

Parks of New York. The road to success

New York is famous for its numerous parks, squares and green areas. They are an answer to the needs of modern man in terms of public urban spaces. They contain within them numerous different functions: from basic recreation to being a circulation space, providing sports facilities, services, education, as well as culture. They fulfil an important social role. They are located in various parts of the city. The paper illustrates the manner of operation of urban designers, architects, administrators, as well as users, thanks to whom the selected parks of New York City have achieved the rank of outstandingly attractive public spaces within the city today.

Słowa kluczowe: park, Nowy York, przeznaczenie, użytkownik, pasja , New York, purpose, user, passion
References

[1] Rittenhouse M. Nowy Jork. Od Manhatty do Ground Zero, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, 2013,

[2] Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities, Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2014,

[3] Mayor Giuliani Announces Amount of Parkland in New York City has Passed 28,000-acre Mark ” [in:] nyc.gov. , 02.04.2016, Beaches in New York City”, [in:] nycgovparks.org., retrieved on  02.04.2016

[4] www.nyhistory.org/.../new-yorks-crystal-palace, retrieved on 21.04.2016

[5] www.nypl.org/help/, retrieved on 21.04.2016

[6] Haupt P. Nowy Jork – miasto pieszych? Amerykański sen XXI wieku [in:] Housing Environment. Pedestrian in the Urban Space, 13/2014, Politechnika Krakowska, Krakow 2014,

[7] David J., Hammond R. High Line. The Inside Story of New York’s City Park in the Sky, New York, Farrar, Straus & Giroux, 2011.

[8] www.thehighline.org, retrieved on 14.05.2016.

[9] www.luhringaugustine.com/artists/joel-sternfeld, retrieved on 14.05.2016

[10] whitney.org/About/NewBuilding, retrieved on 14.05.2016

[11] ny.curbed.com/zaha-hadid,, retrieved on 14.05.2016