Wpływ rozwiązań technologicznych systemów oświetlenia obszarów mieszkaniowych na socjologię oraz zanieczyszczenie światłem środowiska naturalnego

Bogdan Siedlecki

Abstrakt

Umiejętność właściwego wykorzystania współczesnych osiągnięć techniki w zakresie światła wydaje się stosunkowo prosta. Jednakże w obszarach zabudowy miejskiej odczuwalny jest niejednokrotnie znaczny dyskomfort powodowany nieumiejętnym doborem oświetlenia do miejscowej specyfiki i lokalnych potrzeb. Istotne różnice w natężeniu oświetlenia, powodowane nieumiejętnym doborem oświetlenia podkreślającego miejscowe aspekty kreowania przestrzeni publicznej, doprowadzają miejscami do zatarcia granicy percepcji pomiędzy dniem i nocą, a z drugiej strony strefy mniej oświetlone stają się optyczną „czarną dziurą”. W artykule zwrócono uwagę na odpowiednio planowane i projektowane oświetlenie budynków, stref zamieszkania zbiorowego, ulic i innych elementów przestrzeni w aspekcie społecznym, w taki sposób, aby niezależnie od komfortu życia mieszkańców przeciwdziałać zjawisku zanieczyszczenia światłem.

Influence of the Technological Solutions Used in Residential Area Lighting Systems on Sociology and the Light Pollution of the Natural Environment

Abstract

The ability to make proper use of modern technical advancements in the field of lighting seems relatively simple. However, a large degree of discomfort is often experienced in urban built-up areas which is caused by the improper tailoring of lighting to local specifics and needs. Marked jumps in lighting intensity, caused by the improper selection of lighting, that underline the local aspects of shaping public spaces, at times leading to a blurring of the borders of perception between night and day on the one hand, and zones that are less illuminated become an optical “black hole” on the other. The paper is focused on the proper planning and design of the illumination of buildings, multi-family residential zones, streets and other elements of space taking into account their social aspect, in a manner which allows light pollution to be prevented regardless of the residents’ quality of life.

Słowa kluczowe: entrance groups, built-in public service establishments, compositional and spatial structure
References

[1] Bortle J. E.Sky & Telescope Magazine 90 Sherman St, Cambridge, MA 02140, Stany Zjednoczone 2001.

[2] Cyunel M., Czaplicka A., Stochel-Cyunel J. Oświetlenie miejskie w kontekście zanieczyszczenia światłem. Kosmos t. 64, nr. 4 (309): 2015. 537-544.

[3] Heima D. Komputerowa analiza oświetlenia dziennego i ocena parametrów komfortu wizualnego w pomieszczeniach. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Politechnika Łódzka, 2007.

[4] VI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu” n.t. Technika świetlna, Poznań, 26 maja 2015 r. Oddział Poznański SEP, 2015.

[5] Krupiński R. Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

[6] Racięcki Z. 1932. Jak należy budować na wsi: ku własnemu pożytkowi i zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli z dnia 16 lutego 1928 r., Warszawa: nakł. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

7] Ratajczak J. Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.

[8] Szulczewska B., Giedych R. Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.

[9] Ściężor T., Kubala M. Zanieczyszczenie świetlne w otoczeniu wybranych zbiorników retencyjnych Małopolski. Czasopismo Techniczne PK 2-Ś/2011 6 (108): 2011, 235-245.

[10] Ściężor T., Kubala M., Kaszowski W. Light pollution of the mountain areas in Poland. Archives of Environmental Protection Vol. 38. Issue 4:2012,  59–69.

[11] Zalesińska M. Oświetlenie drogowe, Warszawa: SEP-COSiW; Zakład Wydawniczy „INPE”. Podręcznik INPE dla Elektryków z. 35, Bełchatów 2011.