Środowisko Mieszkaniowe,2017, 20/2017

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Rok wydania: 2017
Słowa kluczowe: domy wolno stojące, natura, naturalne światło słoneczne w architekturze , detached houses, nature, natural sunlight in architecture, dostęp do światła, nasłonecznienie, przesłanianie, przepisy budowlane, służebności, Justynian Wielki, Digesta, prawo rzymskie , light, access to light, sunlight, building regulations, easements, servitudes, Architektura zrównoważonego rozwoju, kompleks mieszkaniowy, zero emisji dwutlenku węgla, panele słoneczne, elektrownie wiatrowe, interakcja między otoczeniem terenów zielonych a projektowaną architekturą , Sustainable development architecture, residential complex, zero carbon footprint, solar panels, wind power plants, interaction between green spaces and design architecture, architektura mieszkaniowa, naturalne oświetlenie, współczesne rozwiązania projektowe, kompozycja architektoniczna, kompozycja urbanistyczna , residential architecture, natural lighting, modern designing solutions, architectural com-position, urban composition, miejskie fontanny, woda w przestrzeni miejskiej, estetyczne walory miejskich założeń wodnych , urban fountains, water in an urban space, aesthetic qualities of urban water layouts, światło w architekturze , architectural composition, light in architecture, światło naturalne, kompozycja , natural light, composition, the Orthodox Church, sacral space, the light, architectonics, functions of the light, a system of illumination, principles of illuminati on, lighting issues, restoration objects, stave and stone churches and cathedrals, authentic, volumetric and spatial composition, listed building, social and political processes, baroque, classicism, art nouveau, architectural en¬semble, cathedra, theological education, theological seminary, residential space, sacred architecture, temple, chapel, architectural, scenographic, technological, technical and functional palette of a hall stage, światło, architektura, percepcja, wrażenie , architecture, perception, impression, Światło we wnętrzu, architektura sakralna, przestrzeń sacrum , Light in the interior, sacred space, przestrzeń publiczna, światło słoneczne, struktury zacieniające , Public space, Daylight, Shadowing Structures, teoria projektowania światła, reguły, sztuczne oświetlenie, arificial illumination, theory of light design, rules, architektura ekologiczna, ogród zimowy, ecological architecture, winter garden, transparentność, wnętrze, zewnętrze, transparency, interior, exterior, światło – ciemność, wrażliwość, szczęście, wewnętrzne piękno , light – darkness, sensitivity, happiness, inner beauty

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Szanowni Państwo,  Drodzy Czytelnicy 

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 3-3
Data publikacji online: 1 grudnia 2017

Światło i ciemność

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 4-14
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.041.7662

Transparentność przegród w aspekcie relacji wnętrza i zewnętrza budynku

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 15-22
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.042.7663

Architektura ogrodów zimowych otwarta na światło słoneczne          

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 23-34
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.043.7664

Podstawy teoretyczne projektowania sztucznego oświetlenia w ujęciu architektonicznym

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 35-39
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.044.7665

Poszukiwanie cienia. Współczesne realizacje elementów zacieniających w przestrzeniach publicznych miast europejskich  

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 40-49
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.045.7666

Rola światła słonecznego we wnętrzu współczesnego kościoła

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 50-58
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.046.7667

W korespondencji architektury. Perpcepcja piękna wrażenia

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 59-67
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.047.7668

Introduction of conceptual project ideas into the realia of modern Ukraine architecture. (Based on the example of an international student’s design seminar concerning renovation of an assembly hall in the first academic building of Lviv Polytechnic National University with extending theatrical function)

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 68-83
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.048.7669

Architectural peculiarities of the residential spaces of theological educational institutions as based on the example of the Lviv Theological Seminary

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 74-80
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.049.7670

Compositional Peculiarities of Planning the Pochayiv Lavra Architectural Ensemble

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 81-84
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.050.7671

Świadome kształtowanie bryły budynku dla uzyskania zamierzonych efektów wizualnych i plastycznych we wnętrzu z użyciem światła naturalnego

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 85-94
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.051.7672

Eksperymenty ze światłem dziennym. Efekty świetlne w kompozycji architektonicznej

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 95-104
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.052.7673

Pomiędzy historią a współczesnością – o zmiennej roli światła we współczesnej architekturze

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 105-111
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.053.7674

Nowoczesne fontanny w miejskiej przestrzeni publicznej

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 112-120
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.054.7675

Światło naturalne we współczesnej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej koncepcje i realizacje

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 121-129
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.055.7676

The specifics of lighting of restoration objects (on the example of stave and stone church structures)

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 130-136
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.056.7677

Architektura mieszkaniowa w Skandynawii – Wybrane przykłady budynków zrównoważonego rozwoju

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 137-146
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.057.7678

Architecture of Light of the Orthodox Temple

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 147-150
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.058.7679

Dostęp do światła – komparatystyka starożytnych przepisów rzymskich i obecnych przepisów polskich

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 151-161
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.059.7680

Domy wolno stojące w kontekście natury

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 162-168
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.060.7681