Środowisko Mieszkaniowe,2017, 21/2017

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Rok wydania: 2017
Słowa kluczowe: smart project, edukacja, współpraca , education, cooperation, inteligenty rozwój, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe , smart Growth, large-format retial buildings, rewitalizacja terenów po-militarnych, „miasto militarne”, rewitalizacja terenów po-hutniczych, obszary brownfields , revitalisation of post-steelworks areas, brownfield sites, Inteligentny budynek, inteligentny budowniczy, przestrzeń publiczna, architektura regionalna, sztuczna inteligencja, budownictwo współczesne , Intelligent Building – Intelligent Builder, public space, regional architecture, artificial intelligence, modern buildings, Dubaj, smart city, zrównoważony rozwój, smart building, Dubai, sustainable development, art-cluster, new modern space, revitalization, gentrification, restoration, preservation, SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS, inteligentne miasta, rozwój miast , smart City, Urban developing, recykling, budownictwo pasywne, energia odnawialna, architektura , recycling, passive housing, renewable energy, architecture, sztuka, technologia, festiwal sztuki i technologii , art, technology, art and technology festival, model wirtualny budynku, BIM, model energetyczny, zintegrowane projektowanie energetyczne, wydajność energetyczna , entrance groups, built-in public service establishments, compositional and spatial structure, green economy, green jobs, sustainable construction, circular economy, theatrical and show, cultural-educational, recreation and entertainment objects, miasto ekologiczne, ekologia urbanistyczna , eco-city, urban ecology, inteligentne miasto, światło, kolor, barwa, kody kolorystyczne, kontekst, interakcje kolorystyczne , light, color, color codes, context, color interactions, inteligentny budynek, smartbuliding, budynek bez barier, budynek ekologiczny, budynek energooszczędny, budynek przyszłości , accessibility, ecology, energy efficiency, future building, konstrukcja, projektowanie wielobranżowe , construction, interdisciplinary design, współzamieszkiwanie, habitat, cohousing, ekologia , collective housing, modelowanie informacji o budynku, makiety BIM, BIM w planowaniu przestrzennym, korzyści z BIM , Building Information Modelling (BIM), BIM mock-up, BIM in urban planning, Benefits of BIM

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy 

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 3-7
Data publikacji online: 5 lutego 2018

BIM w planowaniu przestrzennym – omówienie możliwości wykorzystania makiet BIM w procesie optymalizacji zarządzania przestrzenią w skali urbanistycznej

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 8-16
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.063.7920

Cohousing – idea współzamieszkania

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 14-24
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.062.7919

BIM w zintegrowanym procesie projektowym

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 25-31
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.064.7921

Burj Khalife jako modelowy przykład smart building: budynek przyszłości czy teraźniejszość?

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 32-38
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.065.7922

Architektura inteligentna światłem i kolorem

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 39-50
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.066.7923

Między Smart City a Eco-City: poszukiwania struktury idealnej

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 51-57
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.067.7924

Results of educational, experimental, research design of modern entertainment objects in Kielce by students of Lviv Polytechnic University and Politechnika Swietokrzyska Kielce University of Technology

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 58-61
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.068.7925

Green economy for sustainable environment: Slovenian perspective

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 62-71
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.069.7926

„Smart project & building” – projektowanie budyków energooszczędnych w standardzie BIM

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 72-82
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.070.7927

Ars Electronica Festival 2017 – relacja

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 83-90
Data publikacji online: 6 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.071.7928

Architektura odnawialna – nowe zagrożenia dla przyszłości architektury

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 91-99
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.072.7929

Smart City Expo World Congress, Barcelona 2017 – inteligentne rozwiązania przyszłości miast

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 100-108
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.073.7930

Art-Clusters as a New Type of Buildings: the Specificity of the Spatial Solution and the Features of Restoration during the Redevelopment Process (The Experience of Poland)

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 109-115
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.074.7931

Smart city Dubai

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 116–124
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.075.7932

Inteligentny budynek – inteligentny budowniczy

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 125-130
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.076.7933

Idea Smart City jako poszukiwanie współczesnego sensu miejskości na przykładzie rewitalizacji terenów dawnej huty Belval w Luksemburgu

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 131-139
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.077.7934

Smart Process – Smart Project. Twierdza Modlin: nowy sens ‘miasta militarnego’

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 140-151
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.078.7935

Smart Relationships – Smart Space: wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w strukturze współczesnego miasta

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 152-158
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.079.7936

Smart Project w edukacji studentów architektury

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 159-201
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700SM.17.061.7918