Środowisko Mieszkaniowe,2017, 18/2017

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Rok wydania: 2017

Słowa kluczowe: Efekty światła dziennego, zmiana kompozycji światłem sztucznym, wizytówka przestrzenna , Effects of daylight, altering composition through artificial lighting, spatial showpiece, furniture design, development prospects, architectural environment, czerwone światło w architekturze, barwna iluminacja architektoniczna, oświetlenie LED , red colour of light in architecture, monochromatic architectural illumination, LED lighting, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, przestrzeń publiczna, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, miasto, kompozycja , natural lighting, artificial lighting, public space, urban and landscape solutions, city, composition, światło naturalne, budownictwo mieszkaniowe, prawo budowlane, warunki techniczne , natural light, city housing, building law, technical conditions, światło, cień, przestrzeń, płaszczyzna, budowla , light, shadow, space, surface, edifice, architectural traditions, identity, architectural space, światło słoneczne, architektura mieszkaniowa, modernizm, kompozycja urbanistyczna, kompozycja architektoniczna. , housing architecture, modernism, urban composition, architectural composition, światło w architekturze, hybrydowy obiekt kultury, audytorium, muzeum, kompozycja architektoniczna , light in architecture, hybrid cultural facilities, auditorium, museum, światło i cień, nowoczesne budowle sakralne , light and shadow, modern sacral buildings, historyczna zabudowa, słońce, iluminacja, aranżacja konserwatorska , historic buildings, sun light , illumination, arrangement of conservation work, narracja architektoniczna shadow, architectural narrative, mrok, symbolika, ekspresja, akcent, zanieczyszczenie świetlne, narracja , darkness, symbolism, expression, accent, light pollution, narration, światło sztuczne, barwa światła, miejska farma pionowa, vertical urban farm, artificial light, nasłonecznienie, architektura, rewitalizacja, śródmieście, Łódź, on, architecture, refurbishing, downtown, Tadao Ando, architektura betonowa, concrete architecture, architektura sakralna, wnętrze, sacrum, sacral architecture, interior, ciemność, metafora, abstrakcja , metaphor, abstraction

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Lekcje światła i ciemności architektury

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 4-10
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.001.7591

Metafizyka i światło

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 11-20
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.002.7592

Geometria determinowana światłem i materią jako imperatyw twórczy architektury Tadao Ando

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 21-29
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.003.7593

Blaski i cienie obiektu rewitalizowanego w świetle łódzkiego dziedzictwa kulturowego

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 30-38
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.004.7594

Specyfika światła i oświetlenia w miejskich farmach pionowych ukierunkowanych na produkcję roślinną

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 39-47
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.005.7595

Naturalne i sztuczne światło w architekturze – na przykładzie wybranych krajów basenu morza śródziemnego - Syria

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 48-57
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.006.7596

Światło i jego antynomie jako narzędzie narracyjne w architekturze

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 58-66
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.007.7597

Architektura cienia

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 67-74
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.008.7598

Światło W Zabytkowej Architekturze Mieszkaniowej Krakowa

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 75-84
Data publikacji online: 17 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.009.7599

Światło we współczesnym budownictwie sakralnym

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 85-94
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.010.7600

Rola światła w architekturze na przykładzie ikonicznych obiektów kultury. Wybrane przykłady

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 95-105
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.011.7601

W stronę słońca. Uwagi o wpływie światła słonecznego na modernistyczne kompozycje w architekturze mieszkaniowej

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 106-116
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.012.7602

Przestrzenie, refleksy, cienie

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 117-129
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.013.7603

Naturalne światło w budownictwie mieszkaniowym początku XXI wieku. Standard czy luksus?

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 130-138
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.014.7604

Światło w kompozycji współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 139-148
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.015.7605

Czerwone latarnie, światło, iluminacja – o zastosowaniu i znaczeniu jednobarwnego oświetlenia czerwonego w architekturze i środowisku zbudowanym

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 149-155
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.016.7606

The role of light in formation of a traditional image of architectural space

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 156-160
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.017.7607

The main directions of furniture design development

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 161-166
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.018.7608

Światło jako czynnik kompozycji przestrzennej

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 167-177
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.019.7609