Przestrzenie, refleksy, cienie

Mariusz Twardowski

Abstrakt

Różnorodność zaprojektowanych i zrealizowanych form coraz częściej staje się pretekstem do poszukiwań kolejnych rozwiązań przestrzennych. Architekci prześcigają się w szkicowaniu budowli, które dzięki wykorzystaniu słońca stają się coraz bardziej trójwymiarowe i przestrzenne. Światło odgrywa tu szczególną rolę. Przede wszystkim światło dzienne. Sprawia, że architekt uzyskuje wielowarstwowy efekt w odbiorze bryły z zewnątrz i wewnętrznych przestrzeni. Dla wielu projekty takich mistrzów jak Tadao Ando są inspiracją w wykorzystaniu światła. Inni zapatrują się w trójwymiarowości budowli Stevena Holla czy Morphosis. Dwa z lokalnych przykładów prób poszukiwania głębi, użycia światła czy zabawy cieniem i płaszczyznami to budynek recepcyjny, zaprojektowany w Krakowie i kościół we Wrocławiu. W przypadku budynku w Krakowie, nieco hybrydowa funkcja dwóch sprzecznych wydaje się elementów stała się pretekstem do niecodziennych rozwiązań nie tylko funkcjonalnych ale i przestrzennych, w których główną rolę odgrywało światło, cień, odbicia, refleksy i zieleń. Kościół we Wrocławiu również podąża za grą światła i cienia budując przestrzenie pełne powagi, pokory i modlitwy.

Spaces, reflection, shadows

Abstract

The diversity of architectural designs is increasingly becoming a pretext for exploring further spatial solutions. Architects are outraged in the sketching of buildings, which by the use of the sun become more and more three-dimensional and spatial. Light plays a special role here. Daylight first of all. It makes the architect gain a multi-layer effect in the perception of solids from the outside and inside spaces. For many of us, projects such masters as Tadao Ando are the inspiration for the use of light. Others look at the three dimensions of Steven Holl or Morphosis buildings. Two local examples of the quest for depth, use of light or play with shadow and planes is the reception building, designed in Cracow and the church in Wroclaw. In the case of a building in Cracow, the hybrid function of two contradictory elements seems to be a pretext for unusual solutions not only functional but spatial, where light, shadow, reflections, reflections and green play the main role. The church in Wroclaw also follows the play of light and shadow by building spaces of dignity, humility and prayer.

Słowa kluczowe: światło, cień, przestrzeń, płaszczyzna, budowla , light, shadow, space, surface, edifice
References

[1] Crematorium Baumschulenweg / Shultes Frank Architeckten [w:] ArchDaily, 23.01.2013 www.archdaily.com/322464/crematorium-baumschulenweg-shultes-frank-architeckten, data dostępu: 08.04.2017 r.
[2] Cummings Loud, P., The Art Museums of Louis I. Kahn, Duke University 1989
[3] Kahn, L., Johnson, N. E., Light Is the Theme: Louis I. Kahn and the Kimbell Art Museum, Yale University Press, New Haven 1975-2011
[4] Le Corbusier, W stronę architektury, Centrum Architektury, Warszawa 2012
[5] Lefaivre, L., Loisium Visitors’ Center, Austria, Architectural Record, lipiec 2004
[6] Maine, T., Using the Old as a Generative Source [w:] Cahill Center for Astronomy and Astrophysics at Caltech, Morphopedia, www.morphosis.com/architecture/9/, data dostępu 08.04.2017 r.
[7] Pare, R., Tadao Ando, The Colours of Light, Phaidon, Londyn 2000
[8] Schielke, T., Light Matters: Louis Kahn and the Power of Shadow [w:] Arch Daily 23.04.2013, http://www.archdaily.com/362554/light-matters-louis-kahn-and-the-power-of-shadow, data dostępu: 01.04.2017 r.
[9] Taube, R., Cahill Center for Astronomy and Astrophysics [w:] MIMOA, Rotterdam, www.mimoa.eu/projects/United%20States/Pasadena/Cahill%20Center%20for%20Astronomy%20and%20Astrophysics?, data dostępu: 07.04.2017 r.
[10] Welch, A., O-14 Tower: Dubai Skyscraper [w:] e-architect, Haddington 05.10.2012, www.e-architect.co.uk/dubai/o14-tower, data dostępu: 07.04.2017 r.