Środowisko Mieszkaniowe,2018, 22/2018

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Rok wydania: 2018
Słowa kluczowe: woda w mieście, park, przestrzeń publiczna, urbanistyka krajobrazu, krajobraz miejski, Barcelona, water in the city, public space, urban planning of landscape, urban landscape, Architektura adaptowalna, architektura responsywna, dom dynamiczny , Adaptable architecture, responsive architecture, dynamic house, Shanghai, West Bund, waterfront, urban regeneration, mosques of Algeria, architectural periodization, system-structural analysis, water, ritual ablution, wieś, tradycyjna zagroda, zieleń, symbolika , village, traditional homestead, green, symbols, obszary mieszkaniowe, przestrzeń społeczna , greenery, residential areas, social space, technologie surowej ziemi, ekologia, energooszczędność , raw earth technologies, ecology, energy efficiency, enoteki, winiarnie, architektura regionalna, budownictwo zrównoważone, architektura zieleni, krytyczny regionalizm , enoteche, wineries, regional architecture, sustainable construction, landscaping, critical regionalizm, Axe Majeur, Dani Karavan, Droga do Ukrytego Ogrodu, genius loci, Kikar Lewana, makom, narracja w architekturze, Pasaże – w hołdzie Walterowi Benjaminowi, Sinti and Roma Memorial, Way to the Hidden Garden, narrative in architecture, Passages – Homage to Walter Benjamin, rzeki Łodzi, Ren, Dunaj, mikroklimat dolin rzecznych , Lodz rivers, Rhine, Danube, riverbed microclimate, historyczna architektura, krajobraz kulturowy, krajobraz przyrodniczy, aranżacja konserwatorska , historical architecture, cultural landscape, natural landscape, conservation arrangement, landscape design, traditional and new building materials and products, urban space, natural environment, small town, architectural attractiveness, kompozycja, Łódź, Bałuty, pamięć, ekspresja, dialog , composition, memory, expression, dialogue, rzeka, system wodno-zielony, ekologia urbanistyczna, ekohydrologia, river, water-greenery system, urban ecology, ecohydrology, natura, człowiek, architektura , nature, man, architecture, Tadao Ando, woda w architekturze, woda jako element idei architektonicznej, woda w kompozycji i budowie formy architektonicznej, woda jako element zagospodarowaniu terenu , water in architecture, water as an element of an architectural idea, water in the composition and construction of an architectural form, water as an element of land development, bioróżnorodność, korytarz ekologiczny, ekosystem, siedlisko , biodiversity, ecological corridor, ecosystem, habitat, hipodrom, tor wyścigów konnych, miejskie przestrzenie sportowo-rekreacyjne , hippodrome, racecourse, sports and leisure urban spacer, woda, współczesne założenia architektoniczno – urbanistyczne, forma architektoniczna, zielone i wodne miejskie przestrzenie publiczne, zielone i wodne miejskie przestrzenie społeczne , contemporary architectural and urban complexes, architectural form, green and water-based urban public spaces, green and water-based urban social spaces

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Szanowni Państwo,  Drodzy Czytelnicy 

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 3-3
Data publikacji online: 25 stycznia 2019

Woda dekoracyjna w śródmiejskich przestrzeniach publicznych Barcelony

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 4-14
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.001.8511

Adaptowalność w architekturze reagującej na czynniki środowiskowe

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 15-21
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.022.8703

The multiple dimension of water in the designing and governance of public spaces. The case of Shanghai West Bund Project compared to other Western Waterfronts renovations

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 22-27
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.024.8705

Study Methodology of the Architectural Periodization of Algerian Mosques and the Ritual Role of Elements (Mihrab, Minbar, Qibla, Bath for Ablution) in the Islamic Worship Service

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 28-36
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.025.8706

Symboliczne znaczenie roślin uprawianych w tradycyjnej zagrodzie

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 37-45
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.006.8516

Zieleń jako istotny element tworzenia przestrzeni społecznych

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 46-53
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.015.8525

Kształtowanie architektury proekologicznej – budownictwo z surowej ziemi. Realizacja i eksploatacja doświadczalnego budynku w Parku Ekologicznym w Pasłęku

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 54-62
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.009.8519

Współczesne enoteki jako przykład budynków zaprojektowanych w harmonii ze środowiskiem naturalnym

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 63-75
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.003.8513

Dani Karavan. Narracja form w krajobrazie miasta

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 76-85
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.018.8528

Znaczenie rzek i cieków wodnych dla poziomu życia mieszkańców miast na przykładzie Łodzi, Wiednia i Mainz

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 86-96
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.017.8527

Zieleń i woda w zabytkowych założeniach dworskich. Historia przekształceń wybranych przykładów założeń z Krakowa

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 97-106
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.026.8707

The role of construction materials in modern landscape design

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 107-114
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 110.4467/25438700ŚM.18.014.8524

Using of natural environment elements in formation of attractiveness of small town space

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 115-120
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.027.8708

Zieleń łódzkich Bałut. Kompozycja przestrzenna miejsc pamięci

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 121-129
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.023.8704

Rzeka – transformacja czy metamorfoza

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 130-139
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.005.8515

Natura – Architektura – Człowiek

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 140-146
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.028.8709

Woda jako element idei i kompozycji w architekturze Tadao Ando

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 147-155
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.007.8517

W stronę architektury współdzielonej z naturą

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 156-165
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 0.4467/25438700SM.18.025.8706

Hipodromy jako wielofunkcyjne, sportowo-rekreacyjne przestrzenie zielone w strukturze współczesnych miast

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 166-173
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.016.8526

Zieleń i woda we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 174-237
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.029.8710