Środowisko Mieszkaniowe,2018, 23/2018

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Rok wydania: 2018
Słowa kluczowe: miejska farma pionowa, inteligentne miasto, rolnictwo miejskie , urban vertical farm, smart city, urban agriculture, smart urbanizm, tkanka miejska, system komunikacyjny, szkielet miasta , smart urbanism, urban fabric, circulation system, the skeleton of the city, Smart Housing, dom inteligentny, Siri, Google Home, Alexa, aplikacje, chmura obliczeniowa, metoda logiki rozmytej, sztuczna inteligencja , applications, cloud computing, fuzzy method, artificial intelligence, smart projekt, kreatywnosc miejsc, kreatywnosc ludzi , smart project, creativity of places, creativity of people, współczesne miasta, forma urbanistyczna, Smart City, Seestadt Aspern, Tjuvholmen, Aker Brygge, contemporary cities, urban form, Wspólnota, kontakty społeczne, projektowanie urbanistyczne, percepcja, rozwój zrównoważony , Community life, social interaction, urban design, perception, sustainable development, tachimetria, skanowanie laserowe, chmura punktów, ortofotoplan, model wirtualny budynku , tachymetry, laser scanning, point cloud, orthophotoplan, virtual model of the building, ochrona dziedzictwa kulturowego, architektura regionalna, komunikacja wizualna, estetyka ulicy , heritage protection, visual communication, the streetscape aesthetic, Oslo, Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen, architektura sportowa, skocznia narciarska , sports architecture, ski jumping hills, blockchain, miasta inteligentne, społeczność informacyjna, technologia przyszłości , smart cities, information society, future technology, projektowanie parametryczne, technika BIM, ArchiCAD, Grasshopper, detal architektoniczny, elewacja , parametric design, BIM techniques, architectural detail, facade, dworzec kolejowy, kompleks hybrydowy, węzeł wielomedialny, przestrzeń publiczna, rewitalizacja urbanistyczna , railway station, hybrid complex, multimedia hub, public space, urban redevelopment, barok, Turyn, monumentalizm, wnętrze urbanistyczne, oś miejska, krajobraz, rewitalizacja, tereny poprzemysłowe , Baroque, Turin, monumentalism, urban interior, urban axis, the landscape, urban regeneration, post-industrial areas, smog, zrównoważony rozwój, tlenek tytanu, zielona architektura , titanium oxide, green architecture, inteligentny budynek, smart buliding, architektura, budynek bez barier, budynek ekologiczny, budynek energooszczędny, budynek przyszłości , architecture, accessibility, ecology, energy efficiency, future building, SWOT analysis, urbanization, geoinformation technologies, methodology of permanent spatial design, art culture, art image, archaic society, the element of water, Sources, scientific researches, Polish theatre architecture, Ukraine, Word, “international style”, functionalism, modernism, art deco, architectural theories, architects, architectural schools, Sztuczna wyspa, Melbourne, rozwój miasta , Artificial island, city development

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Szanowni Państwo,  Drodzy Czytelnicy

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 3-3
Data publikacji online: 25 stycznia 2019

Smart city farmą pionową. Wybrane przykłady rozwiązań

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 4-14
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.030.9195

„SMART CITY” to nie tylko technologia

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 15-24
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.031.9196

Przewidywane rozwiązania przyszłościowe systemu zarządzania budynkiem

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 25-31
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.032.9197

Millenium Park Chicago – Smart Project & City

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 32-39
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.033.9198

Analiza wraz z oceną relacji pomiędzy ideą Smart City a budową formy urbanistycznej na przykładzie Oslo i Wiednia

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 40-52
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.034.9199

Smart City: miasto tworzone przez mieszkańców?!

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 53-62
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.035.9200

Pierwszy krok w kierunku „smart project”, czyli inwentaryzacja stanu istniejącego budynku w standardzie BIM

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 63-71
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.036.9201

Wykorzystanie elementów kultury regionalnej w architekturze na przykładzie Zakopanego. Wprowadzenie Parku Kulturowego w przestrzeni ulicy Krupówki

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 72-84
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.037.9202

Skocznie x3

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 85-101
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.038.9203

Blockchain – system operacyjny nowoczesnego miasta

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 102-109
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.039.9204

Nowe możliwości kształtowania elewacji z wykorzystaniem projektowania parametrycznego

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 110-121
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.040.9205

Gare d’Austerlitz – Paris Rive Gauche – Smart complex na skalę metropolii

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 122-131
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.041.9206

Turyn: oblicza miasta. W kierunku smart

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 132-140
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.042.9207

Architektoniczne metody walki z zanieczyszczeniem powietrza

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 141-148
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.043.9208

Cayan Tower przykład współczesnej architektury w myśl idei smart building

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 149-155
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.044.9209

The latest methodological approaches in the spatial development of Ukrainian cities

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 156-160
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.045.9210

The element of water in the architecture of archaic societies

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 161-166
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.046.9211

State of polish theatre architecture research in Ukraine

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 167-171
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.047.9212

“International style” and its interpretation at the beginning of the XXI century

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 172-177
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.048.9213

Sztuczna wyspa Philip Bay

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 178-200
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.049.9214