Sztuczna wyspa Philip Bay

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk,

Kinga Żuk

Abstrakt

Publikacja przedstawia współczesne metody rozwoju miast leżących nad wodą w oparciu o budowę sztucznych wysp. Realizacje takie są coraz powszechniejsze na świecie. Uwzględniają zasady zrównoważonego rozwoju i stanowią propozycje dotyczące korzystania z alternatywnych źródeł energii. Problemy miasta Melbourne wynikające ze zbyt małej przepustowości istniejącego portu mogłyby zostać zażegnane dzięki budowie w zatoce Philip Bay sztucznej wyspy. Rozwiązanie takie było proponowane przez władze miasta, nie doczekało się jednak do tej pory realizacji. W publikacji przedstawiono projekt dyplomowy wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w którym uzasadniono potrzebę utworzenia sztucznej wyspy w Philip Bay oraz zaprezentowano jej autorską wizję.

Port Phillip Bay artificial island

Abstract

The publication presents contemporary methods of the development of cities located near water on the basis of the construction of artificial islands. Such projects are becoming more and more common around the world. They take into consideration the precepts of sustainable development and constitute proposals concerning the use of alternative energy sources. The problems of the city of Melbourne, which are a result of its existing port’s insufficient capacity, can be addressed through the construction of an artificial island on Port Philip Bay. Such a solution has been proposed by the city authorities, however it has not been built thus far. The publication presents a diploma project developed at the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology in which the need to construct an artificial island on Port Philip Bay was justified, in addition to the presentation of an original vision of such an island.

Słowa kluczowe: Sztuczna wyspa, Melbourne, rozwój miasta , Artificial island, city development
References

[1] vincent.callebaut.org/ (dostęp 05.2018)

[2] http://inhabitat.com/lilypad-floating-cities-in-the-age-of-global-warming, (dostęp 05.2018)

[3] https://futurism.com/videos/artisanopolis-the-floating-city-of-the-future (dostęp 05.2018)

[4] S. M. Masutani and P. K. Takahashi Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), 2001 Academic Press s. 1994-1999, http://www.curry.eas.gatech.edu/Courses/6140/ency/Chapter2/Ency_Oceans/OTEC.pdf, (dostęp 05.2018)

[5] R. Maitland: Tourism in National Capitals and Global Change. Routledge, 2014

[6] K. Dovey Fluid City. Transforming Melbourne’s Urban Waterfront. A UNSW Press Book. 2005,

[7] https://www.planning.vic.gov.au/,(dostęp 05.2018)

[8] D. Wantuch-Matla. Przestrzeń Publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wie­ku. Dom Wyd. Księży Młyn. 2016,

[9] https://www.pps.org/ (dostęp 26.03.2018)(dostęp 05.2018)

[10] 10 Qualities of a Great Waterfront Destination, Jan 1 2009, https://www.pps.org/article/10-qualities-of-a-great-waterfront, (dostęp 26.03.2018)