Technologia Strawbale. Pensjonat w Paleokastro

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk,

Maria Ptaszkiewicz

Abstrakt

Strawbale technology. Guest house in Paleokastro

The article familiarises readers with straw-bale technology and justifies the necessity of conducting broad education efforts in this field. The example of a student’s diploma design project shows the possibilities offered by natural construction and points to benefits to health and well­-being, as well as the environment. Apart from discussing the aspect of environmental protection, it also focuses on the economic and social aspect. It is thus in line with sustainable development.

Streszczenie

Artykuł przybliża technologię strawbale oraz uzasadnia konieczność prowadzenia szerokiej edukacji w tym zakresie. Przy­kład studenckiego projektu dyplomowego pokazuje możliwości jakie daje budownictwo naturalne, wskazuje na korzyści dla zdrowia i samopoczucia ludzi i dla środowiska. Oprócz ekologicznego, porusza aspekt ekonomiczny i społeczny. Wpisuje się zatem w nurt rozwoju zrównoważonego.

Słowa kluczowe: technologia, strawbale, pensjonat, Kreta, technology, straw-bale, guesthouse, Crete
References

[1] Kalogiannaki E., Earth and Straw Constructions in Crete - Future po­tentials, MSc Architecture: Advanced Energy and Environmental Studies, Center of Alternative Technology, Wales, 2015

[2] Fisher J., Garvey G., The Rough Guide to Crete, London 2001

[3] Gruber H., Insulate Greece, Wien 2015

[4] Minke G., Krick B., Podręcznik budowania z kostek słomy, Fundacja Cohabitat , Łódź, 2015

[5] Minke G., Podrecznik budowania z gliny, Fundacja Cohabitat, Łódź, 2015

[6] Pallasmaa J., Oczy skóry, Instytut Architektury, 2013

[7] Publikacja zbiorowa, Habitat start up kit, Fundacja Gospodarki i Admini­stracji Publicznej, Kraków, 2014

http://www.interkriti.org/crete/iraklion/heraklion_city.html (10.11.2018)

http://ecohomes.gr/en/sustainable-design/ (10.11.2018)

http://www.livingingreece.gr (10.11.2018)

http://www.explorecrete.com/crete-archaeology-history.htm dostęp (10.11.2018)

http://www.osbn.pl/ (dostęp 10.11.2018)

https://cohabitat.net/ (dostęp 10.11.2018)

baubiologie.at/strohballenbau/asbn (dostęp 10.11.2018)

https://www.minoeco.com/en/ (dostęp 10.11.2018)