Środowisko Mieszkaniowe,2019, 26/2019

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Rok wydania: 2019
Słowa kluczowe: miejsce zamieszkania człowieka, środowisko miejskie, mieszkanie, dom, man’s place of residence, urban environment, apartment, house, kamienica, miasto, pamięć.tenement house, city, memory., entertaining institutions, typology of the architectural environment of leisure, system-structural principles, hierarchical levels, design, biura, wnętrza biurowe, certyfikacje, WELL Building Standard, office, office interior, building certification, dom narożny, sytuacja narożnikowa, znak miejsca, corner house, corner situation, sign of a place, historia społeczna XIX w, mieszkania, tenement house, social history of the 19th century, housing, private estate, the Secession era, historical and architectural site plans, China, development, rural, countryside, zabudowa mieszkaniowa, struktura, dom w mieście, housing development, structure, house in the city, Aldo Rossi, architektura mieszkaniowa, racjonalizm w architekturze, residential architecture, rationalism in architecture, Kurdwanów, rozszerzenie granic Krakowa, przedmieścia Krakowa, dom podmiejski, border of Krakow, expanding city borders of Krakow, suburbs of Krakow, suburban house, Architektura mieszkaniowa, urbanizacja, Szczecin, Residential architecture, urbanization, społeczne czynszowe budownictwo mieszkaniowe, przestrzeń osiedla, regulamin porządku domowego, strefa rekreacji, zadomowienie, personalizacja, terytorializm, social rent housing, housing estate, housekeeping regulations, recreation zone, domination, personalization, territoriality

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 3-3
Data publikacji online: 13 września 2019

Kamienica Waliców 14. Suma pamięci miasta

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 4-10
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.001.10789

Methodological Principles of Formation and Development of Entertaining Institutions

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 11-15
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.002.10790

Elementy wnętrz domowych we współczesnych przestrzeniach biurowych – rozwiązania i tendencje

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 16-22
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.003.10791

Dom narożny w kwartale zabudowy miejskiej – znak miejsca albo ku formie predestynowanej do oryginalności

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 23-32
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.004.10792

Krakowska kamienica jako przykład domu w mieście. Funkcjonowanie i życie krakowskich kamienic przełomu XIX i XX w.

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 33-37
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.005.10793

A private estate as an important unit of the urban-planning structure of the late nineteenth century – the early twentieth century and the significance of historical and architectural site plans in the preservation of the historical urban environment

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 38-44
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.006.10794

Shaping afuture countryside. Light and shadow on rural settlement’s models in Chinese urban-rural continuum

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 45-51
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.007.10795

W labiryncie struktury

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 52-60
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.008.10796

Architektura mieszkaniowa Aldo Rossiego – pomiędzy racjonalizmem a poetyką

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 61-70
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.009.10797

Kurdwanów – rozwój czy degradacja wsi w wyniku przyłączenia do Krakowa

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 71-80
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.010.10798

Dom podmiejski. Wielorodzinna architektura mieszkaniowa jako element urbanizacji obrzeżnych terenów aglomeracji szczecińskiej w końcu XX i początkach XXI w.

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 81-94
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.011.10799

Rearanżacja przestrzeni osiedla przez lokatorów społecznego budownictwa czynszowego

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 95-103
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.012.10800

Miejsce zamieszkania człowieka w środowisku miejskim

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 104-111
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.013.10801