Kamienica Waliców 14. Suma pamięci miasta

Jan Mazur

Abstrakt

Streszczenie

Kamienica Waliców 14 w swojej obecnej formie, jest zobrazowaniem sumy faktów, które były udziałem Warszawy w XX wieku. Miniony wiek odcisnął swoje piętno na wielu innych miastach Europy, ale w tu działo się to w sposób bardzo widoczny. Kamienica Waliców 14 jest reliktem Miasta, które dziś już nie istnieje w swojej poprzedniej strukturze. Jest materialnym elementem tamtej idei. Jednocześnie należy do dzisiejszej rzeczywistości. Poprzez umiejscowienie w przestrzeni czasu, jest nośnikiem pamięci, rodzajem kodu egzystencjalnego i przestrzennego Miasta.

Walicow 14 Tenement House. The City Memory Total

Walicow 14 Warsaw Tenement House has become an image of the total of most facts and events concerning the City during 20th century. The past left its traces on many European cities. The Warsaw case is very spectacular. Walicow 14 Warsaw Tenement House is an integral element of the city structure, which does not exist any more as reality, but still exist as an idea, as well as an element of real today’s city structure. By its urban historical and emotional context it contains the City memory. It transmits the existential and spatial type of City code through the time.

Słowa kluczowe: kamienica, miasto, pamięć.tenement house, city, memory.
References

[1] Apokalipsa, Przekład Czesław Miłosz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998,

[2] Bobrowski X.F, Słownik Łacińsko Polski, Wilno 1841,

[3] Calepini Dictionarium, Wenecja 1607,

[4] Calvino Italo. Niewidzialne Miasta, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2013,

[5] Eco Umberto, Dzieło otwarte, Czytelnik, Warszawa 1994,

[6] Knapiusz Grzegorz, Słownik Łacińsko Polski, Poznań 1698,

[7] Korczak Janusz, Wybór Pism, Nasza Księgarnia, Warszawa 1957,

[8] Krassowski Czesław, Piękno, Sztuka, Architektura. w Architektura, nr 1’82,

[9] Kozłowski Dariusz, Katalog IX MBA, Kraków 2002,

[10] Kopaliński Władysław, Słownik Wyrazów Obcych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971,

[11] Muchowski Piotr, Rękopisy znad Morza Martwego, The Enigma Press, Kraków 1996,

[12] Nouveau Petit Larousse, Paris 1952,

[13] Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1998,

[14] Rolke Tadeusz, Fotografie Warszawskie, Dom Spotkań z Historią, Warszawa. 2019,

[15] Trafna Ewa, Intersecting Worlds Zwischenwelten Międzyświaty, Palm ArtPress, Berlin 2018,

[16] Trafna Ewa, Waliców nr 14, Nie Ma Pustki, Projekt, sztuki wizualne, Warszawa 2018,

[17] Trzebiński Andrzej, Kwiaty z drzew zakazanych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1972,

[18] Tyrmand Leopold, Zły, Czytelnik, Warszawa 1957,

[19] Węclewski Zygmunt, Słownik Polsko-Grecki, Warszawa 1905,

[20] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1962-1969,

[21] http://doors.eu.org/poezje/lords.html (odsłona z dn 30.03.19),

[22] http://www.walicowproject.polimi.it/lecture--vittorio-gregotti-pl.html (odsłona z dn 30.03.19),