Środowisko Mieszkaniowe,2019, 26/2019

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Rok wydania: 2019
Słowa kluczowe: miejsce zamieszkania człowieka, środowisko miejskie, mieszkanie, dom, man’s place of residence, urban environment, apartment, house, kamienica, miasto, pamięć.tenement house, city, memory., entertaining institutions, typology of the architectural environment of leisure, system-structural principles, hierarchical levels, design, biura, wnętrza biurowe, certyfikacje, WELL Building Standard, office, office interior, building certification, dom narożny, sytuacja narożnikowa, znak miejsca, corner house, corner situation, sign of a place, historia społeczna XIX w, mieszkania, tenement house, social history of the 19th century, housing, private estate, the Secession era, historical and architectural site plans, China, development, rural, countryside, zabudowa mieszkaniowa, struktura, dom w mieście, housing development, structure, house in the city, Aldo Rossi, architektura mieszkaniowa, racjonalizm w architekturze, residential architecture, rationalism in architecture, Kurdwanów, rozszerzenie granic Krakowa, przedmieścia Krakowa, dom podmiejski, border of Krakow, expanding city borders of Krakow, suburbs of Krakow, suburban house, Architektura mieszkaniowa, urbanizacja, Szczecin, Residential architecture, urbanization, społeczne czynszowe budownictwo mieszkaniowe, przestrzeń osiedla, regulamin porządku domowego, strefa rekreacji, zadomowienie, personalizacja, terytorializm, social rent housing, housing estate, housekeeping regulations, recreation zone, domination, personalization, territoriality

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 3-3
Data publikacji online: 13 września 2019

Kamienica Waliców 14. Suma pamięci miasta

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 4-10
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.001.10789

Methodological Principles of Formation and Development of Entertaining Institutions

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 11-15
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.002.10790

Elementy wnętrz domowych we współczesnych przestrzeniach biurowych – rozwiązania i tendencje

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 16-22
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.003.10791

Dom narożny w kwartale zabudowy miejskiej – znak miejsca albo ku formie predestynowanej do oryginalności

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 26/2019, s. 23-32
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.004.10792