Rewitalizacja przestrzeni w historycznej tkance miasta. Walencja

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk,

Stanislav Avsec,

Karolina Szczepara

Abstrakt

Artykuł przedstawia efekt warsztatów studenckich zorganizowanych pod tytułem „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i zabudowy mieszkaniowej w historycznej tkance miasta”, które odbyły się podczas wyjazdu naukowego Studenckiego Koła Naukowego GROW działającego przy Instytucie Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej do Walencji. W wyniku warsztatów powstało sześć projektów dyplomowych inżynierskich. Organizatorami wydarzenia były Politechnika Krakowska we współpracy z uczelnią CEU Cardinal Herrera Univ ersity w Walencji. Warsztaty posłużyły wykonaniu analiz mających na celu przybliżenie charakterystyki miasta, w szczególności jego części historycznej oraz wizji lokalnych przedstawionych przez uczelnię hiszpańską działek, stanowiących lokalizację dla projektów studenckich.

Regenerating space within the historic tissue of the city. Valencia

This article presents the results of a student’s workshop organised under the title “Regeneration of housing and urban space within the historic tissue of the city”, which took place during an academic trip of the GROW Students’ Academic Club—which is affiliated with the Institute of Urban Design of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology—to Valencia, Spain. Six Engineer’s diploma projects were prepared as a part of the workshop. The event was organised by the Cracow University of Technology in cooperation with the CEU—the Cardenal Herrera University in Valencia. The workshop was used to perform analyses aimed at familiarising students with the characteristics of the city, particularly its historic section, as well as performing on-site visits to plots presented by the Spanish university, which were later used as sites for the student projects.

Słowa kluczowe: warsztaty studenckie, rewitalizacja przestrzeni publicznej, Walencja, students’ workshop, revitalisation of urban space, Valencia
References

[1] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Walencja;3993553.html, dostęp 05.08.2019

[2] http://urbnews.pl/ogrody-turii-zielona-os-walencji, dostęp 05.08.2019

[3] https://www.spain.info/pl/lugares-interes/valencia/ciudad_de_las_artes_y_de_las_ciencias dostęp 05.08.2019

[4] https://www.airbnb.com/s/Spain, dostęp 05.08.2019

[5] https://www.viator.com/en-GB/Valencia, dostęp 05.08.2019