Rekreacja we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych

Wacław Seruga

Abstrakt

Recreation in contemporary architectural and urban layouts

This article has been devoted to matters associated with rest and recreation in contemporary architectural and urban layouts. Eco-friendly and expressive architectural form, which, in combination with the natural environment, creates an attractive recreational space, plays an essential role in the urban and non-urban spaces that have been presented. The composition of the diversely shaped architectural and urban complexes features references to either the urban or the natural landscape, one in which rest and recreation take centre stage, creating an optimal and highly desirable place for man.

Streszczenie
Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniom związanym z rekreacją i wypoczynkiem we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych. W prezentowanych przestrzeniach miejskich i pozamiejskich istotną rolę pełni ekologiczna, a zarazem ekspresyjna forma architektoniczna, która powiązana ze środowiskiem przyrodniczym, kształtuje atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną. Kompozycja różnorodnie kształtowanych założeń architektonicznych i urbanistycznych, nawiązuje do krajobrazu miejskiego lub naturalnego, w którym rekreacja i wypoczynek zajmują nadrzędne miejsce, tworząc optymalne i wymarzone miejsce dla człowieka.

Słowa kluczowe: rekreacja, wypoczynek, założenia architektoniczno-urbanistyczne, przestrzeń rekreacji / recreation, rest, architectural and urban layouts, recreational space
References

[1] Czerwonka W., Rewitalizacja terenu przy parku miejskim w Ostrowcu Świętokrzyski; praca dyplomowa magisterska wykonana na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2019 r.

[2] Gehl J., Miasta dla ludzi; Wyd. 2010; Wydawnictwo w tłumaczeniu na język polski; RAM, Kraków 2014 r.

[3] Gębski K., Ośrodek sportu i rekreacji w Kielcach; praca dyplomowa inżynierska Wykonana na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2019 r.

[4] Kuś A., Centrum Edukacji geologiczno – przyrodniczej przy pustyni Błędowskiej; praca dyplomowa magisterska wykonana na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskie, Kielce 2018 r.

[5] Metrycka E., Świętokrzyskie Centrum Nauki; praca dyplomowa magisterska wykonana na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2019 r.

[6] Organic architecture inspired by nature, FKG 2010 r.

[7] Seruga W., Architektura kontekstu; monografia Architektura 1/2014 Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2014 r.

[8] Seruga W., Eksperymenty i poszukiwania w kształtowaniu współczesnych przestrzeni miasta [w:] Architektura Kielc, Teraźniejszość i perspektywa jutra; rozdział w monografii Architektura 8, str.189–204, Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2019 r.

[9] Seruga W., Harmonia w przestrzeni miejskiej [w:] Architektura zharmonizowana w przestrzeni miasta; rozdział w monografii Architektura 4, str. 9-20, Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2016 r.

[10] Stachura E., Środowisko mieszkaniowe w Polsce. Ocena, oczekiwania, aspiracje; Wydawnictwo; Politechnika Krakowska, Kraków 2013 r.