Santoryn a sprawa architektury nowoczesnej

Mariusz Twardowski

Abstrakt

Santorini and the modern architecture affair

Santorini is a surprising place. Tourists attracted to the island want to spend their holidays here. But people don’t expect to find here examples of modern architecture. In oposition to many great cities in the world, the history of the island is not based on wars, economic growth or political decisions but on volcanic eruptions and earthquakes. In such dangerous geo-climate, due to the influence of natural conditions and poverty, extraordinary buildings were created. They have become extremely modern and timeless. Author considers the architectural elements of buildings on the island, which lead to the above mentioned conclusions. It is impossible to find here architecture of Modernism but architetecture of simplicity, rationality, modernity and eternity.

Streszczenie
Santoryn to zaskakujące miejsce. Turyści zauroczeni wyspą chcą spędzać tu wakacje. A tymczasem niewiele osób spodziewa się znaleźć tu przykłady architektury nowoczesnej. W przeciwieństwie do wielu wspaniałych metropolii świata, historia wyspy nie jest oparta na wojnach i rozwoju ekonomicznym lub decyzjach politycznych a dzieleniu istnienia z erupcjami wulkanicznymi i trzęsieniami ziemi. W tak niebezpiecznym geoklimacie powstały niezwykłe budowle, które dzięki wpływowi warunków naturalnych, biedy, stały się niezwykle nowoczesne i ponadczasowe. Autor rozważa elementy architektury zabudowań wyspy, które prowadzą do wyżej wymienionych wniosków. Tu nie znajdzie się architektura modernistyczna ale architektura prosta, racjonalna, nowoczesna i ponadczasowa.

Słowa kluczowe: Santoryn, erupcja wulkaniczna, architektura nowoczesna, biały, Nikos Tsebelis
References

[1] About the architecture of Santorini [w:] Santorini Architecture greeka.com, www.greeka.com/cyclades/santorini/santorini-architecture.htm, data dostępu: 23.09.2016

[2] Corneanu, M., Best Examples of Cycladic Architecture [w:] Travel Away, 01.09.2016, http://travelaway.me/cycladic-architecture/, data dostępu: 23.09.2016

[3] Eptakili, T., Santorini’s Architecture Defined by the Structure of Life [w:] Greece Is, Ateny 28.06.2016, www.greece-is.com/santorinis-architecture-defines-the-structure-of-life, data dostępu: 23.09.2016

[4] Hidayat, A., 7 Luxury Villas Are All Within A Housing Complex Designed By Giorgos Alexiou Called The Aenaon Villas Located On Top Of Santorini [w:] Minimalist House Design, 15.09.2014, http://house-minimalist-design-plans.blogspot.com/2014/09/7-luxury-villas-are-all-within-housing.html, data dostępu: 14.01.2017 r.

[5] Konstantinidis, A., The Architecture of Architecture - Notes From a Journal, 1992 r.

[6] Krawczyk, B., Grecja, Kolumbo [w:] Wulkany świata, 02.09.2011, http://wulkanyswiata.blogspot.com/2011/09/ grecja.html, data dostępu: 02.02.2017 r

[7] Pastruszka, W., Gałąź niezgody, czyli kiedy wulkan zniszczył Therę? [w:] Archeowieści, 15.01.2015, http://archeowiesci.pl/2015/01/15/galaz-niezgody-czyli-kiedy-wulkan-zniszczyl-there-subskrypcja/, data dostępu: 29.01.2017 r.

[8] Reale, G., Historia filozofii starożytnej, T. 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 1994 r.

[9] Sivertsen, B. J., The Parting of the Sea: How Volcanoes, Earthquakes, and Plagues Shaped the Exodus Story, Princeton University, 2009

[10] Stathis Kalogeropoulos, S., Aenaon Villas in Santorini [w:] Design Stories, http://mydesignstories.com/aenaon-villas-in-santorini/, data dostępu: 18.11.2016 r.

[11] Tsebelis, N., Architect’s House [w:] Architects Villas, www.architects-villas.com/the-architects-villa, http://www.tsebelis.com/