Redukcjonistyczna koncepcja konstrukcji ramowej dla siedzisk

Hubert Albertusiak

Abstrakt

Reductionistic concept of frame structure for seats

Nowadays, furniture items designated for self-assembly constitute a substantial part of residential and public usability interior equipment. Assignment of this value to popular types of wooden seats and stools became possible mainly due to the growing popularity of mechanical connectors. The undertaken actions constitute an attempt to create an alternative type of structure that consists of elements designated for direct connection. The value of such a solution may thus be the simplification of the scaling method as well as reduction of production costs. The elaborated system is adjusted to production with the use of CNC plotter. Prototypes the diversification of which reflects the potential concept universal nature have been realized within this technique.

Streszczenie

Znaczną część wyposażenia wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej stanowią obecnie meble przeznaczone do samodzielnego montażu. Nadanie tej właściwości popularnym typom drewnianych siedzisk i taboretów stało się możliwie głównie dzięki upowszechnieniu się łączników mechanicznych. Podjęte działania to próba stworzenia alternatywnego rodzaju konstrukcji, składającego się z elementów przeznaczonych do bezpośredniego łączenia. Wartością takiego rozwiązania może być uproszczenie sposobu scalania, jak i redukcja kosztów produkcji. Opracowany układ przystosowany jest do wytwarzania przy użyciu plotera frezującego CNC. W tej technice zostały zrealizowane prototypy, których zróżnicowanie świadczy o potencjalnej uniwersalności koncepcji.

Słowa kluczowe: projektowanie mebli, krzesło, stołek, meble do samodzielnego montażu
References

[1] Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978

[2] Borcuch A., Ekonomia designu. Wydanie II, CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2017

[3] Botton A., Architektura szczęścia, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca, Warszawa 2010

[4] Kozikowska A., Forma a konstrukcja mebli. Meble o konstrukcji belkowej oraz ramowej [online], http://aeawa.pb.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/Architektura-4-2010-do-internetu-8.pdf (dostęp: 04.07.2019)

[5] Krupiński J., Funkcjonalizm – teoria architektury i designu. Krytyka podstawowych założeń [online], https://krupinski.asp.krakow.pl (dostęp: 28.06.2019)

[6] Loos A., Adolf Loos Ornament i Zbrodnia – Eseje wybrane, Wydawnictwo BWA, Tarnów 2013

[7] Mielnik A., Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część pierwsza [online], http://www.pif.zut.edu.pl//images/pdf/pif-16_pdf/B-09_Mielnik.pdf (dostęp: 11.07.2019)

[8] Murawska A., Długosz H., Prosumpcja jako forma aktywności konsumentów na rynku dóbr i usług [online], https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/zawartosc/171530076 (dostęp: 08.07.2019)

[9] Papanek V., Dizajn dla realnego świata, Wydawnictwo Recto Verso, Łódź 2012

[10] Paul Kasmin Gallery [online], https://www.kasmingallery.com/__data/fa6029a16a356268badf039493bd864b.pdf (dostęp: 27.06.2019)

[11] Rybczyński W., Dom. Krótka historia idei, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2015

[12] Sydor M., Ligocki M., O łącznikach w meblach do samodzielnego montażu (RTA) [online], https://fastener.pl/archiwum%5bwydanie,41081,1,2018,41138%5d#41138 (dostęp: 08.07.2019)

[13] Vitra [online], https://www.vitra.com/en-hu/product/eames-plastic-chair (dostęp: 25.06.2019)

[14] Zumthor P., Myślenie architekturą, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010