Technologia służąca mieszkańcom?

Krystian Kwieciński

Abstrakt

Technology serving residents?

The 21st century housing space due to computer technologies and the Internet is losing its physical boundaries, enabling residents to both conduct remotely life activities without leaving home and to control the physical living space from outside. These technologies create new forms of home activities while globally connecting living spaces.

This work presents results of a case study of available “smart home” technologies which was conducted to verify how and at what cost they serve residents. Research has shown that “smart home” devices offer a number of facilities and amenities allowing not only to control and reduce housing costs, but also to provide information and entertainment. At the same time, these devices more and more often take the form of interior furnishings, inconspicuously collecting and sharing information on the living activities of the household members and interfere with the traditional division into private and public space of residence. Smart homes require smart residents, but unfortunately the fact that residents don’t manage information they share, plays down them to the roles of consumers of products and providers of data about living space usage.

Key words: smart home, smart building, privacy, home, architectural design

Streszczenie

Przestrzeń mieszkaniowa XXI wieku za sprawą technologii komputerowych i Internetu zatraca swoje fizyczne granice umożliwiając mieszkańcom zarówno prowadzenie zdalnych aktywności życiowych bez wychodzenia z domu jak i kontrolowanie fizycznej przestrzeń zamieszkania z zewnątrz. Technologie te kreują nowe formy aktywności domowych jednocześnie globalnie łącząc przestrzenie zamieszkania.

Niniejsza praca prezentuje wyniki przeprowadzonego studium przypadków dostępnych technologii „smart home” w celu weryfikacji w jaki sposób i jakim kosztem służą one mieszkańcom. Przeprowadzone badania wykazały, że urządzenia „smart home” oferują szereg udogodnień i ułatwień pozwalając nie tylko kontrolować i ograniczyć koszty zamieszkania, ale również dostarczając informacji i rozrywki. Jednocześnie, urządzenia te coraz częściej, przyjmują formę przedmiotów wyposażenia wnętrz, w niepozorny sposób zbierając i udostępniając informacje o czynnościach życiowych domowników, i ingerują w tradycyjny podział na przestrzeń prywatną i publiczną zamieszkania. Inteligentne domy wymagają inteligentnych mieszkańców, niestety brak możliwości zarządzania udostępnianymi informacjami sprowadza domowników do roli konsumentów produktów i dostawców danych dotyczących sposobu użytkowania przestrzeni mieszkaniowej.

Słowa kluczowe: smart home, smart building, prywatność, dom, projektowanie architektoniczne
References

[1] Alexander, Christopher, Sara Ishikawa, Murray Silverstein, Max Jacobson, Ingrid Fiksdahl-King, i Shlomo Angel. 1977. A Pattern Language: towns, buildings, construction. T. 2. Oxford University Press. https://doi.org/10.2307/1574526.

[2] Apthorpe, Noah, Dillon Reisman, Srikanth Sundaresan, Arvind Narayanan, i Nick Feamster. 2017. „Spying on the Smart Home: Privacy Attacks and Defenses on Encrypted IoT Traffic”.

[3] Edu, Jide S., Jose M. Such, i Guillermo Suarez-Tangil. 2019. „Smart Home Personal Assistants: A Security and Privacy Review”.

[4] Fernandes, Earlence, Jaeyeon Jung, i Atul Prakash. 2016. „Security Analysis of Emerging Smart Home Applications”. Proceedings – 2016 IEEE Symposium on Security and Privacy, SP 2016, 636–54. https://doi.org/10.1109/SP.2016.44.

[5] Liu, Hui, Changyu Li, Xuancheng Jin, Juanru Li, Yuanyuan Zhang, i Dawu Gu. 2017. „Smart solution, poor protection: An empirical study of security and privacy issues in developing and deploying smart home devices”. IoT S and P 2017 - Proceedings of the 2017 Workshop on Inter¬net of Things Security and Privacy, co-located with CCS 2017, nr I: 13–18. https://doi.org/10.1145/3139937.3139948.

[6] Malkin, Nathan, Joe Deatrick, Allen Tong, Primal Wijesekera, Serge Egelman, i David Wagner. 2019. „Privacy Attitudes of Smart Speaker Users”. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies 2019 (4): 250–71. https://doi.org/10.2478/popets-2019-0068.

[7] Rybczyński, Witold. 1996. „Dom. Krótka historia idei”.

[8] Tabassum, Madiha, Tomasz Kosiński, i Heather Richter Lipford. 2019. „«I don’t own the data»: End user perceptions of smart home device data practices and risks”. Proceedings of the 15th Symposium on Usable Privacy and Security, SOUPS 2019, 435–50.

[9] Witrywiusz. 1999. Witruwiusz o architekturze ksiąg dziesięć. Biblioteka antyczna. Prószyński i S-ka.

[10] Zeng, Eric, Shrirang Mare, i Franziska Roesner. 2019. „End user security & privacy concerns with smart homes”. Proceedings of the 13th Sym¬posium on Usable Privacy and Security, SOUPS 2017, nr Soups: 65–80.

[11] Zheng, Serena, Noah Apthorpe, Marshini Chetty, i Nick Feam¬ster. 2018. „User perceptions of smart home IoT privacy”. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 2 (CSCW). https://doi.org/10.1145/3274469.