Współczesne mieszkanie dwupokojowe. Poszukiwanie równowagi pomiędzy potrzebami rynku i użytkownika

Marek Świerczyński

Abstrakt

Contemporary two-room dwelling. Searching for a balance between market and user needs

The subject of the article is the analysis of problems related to the two-room apartments, on the example of selected housing investments built recently in Warsaw. During the first three quarters of 2019, approximately 15,000 dwellings were commissioned here, with more than 95% built for sale or for rent. Such a definite dominance of the developer model affects, among others, popularization of specific solutions in the internal layouts. Two-room apartments are currently the most popular on the market. We will examine them in terms of the layout and size of rooms, taking into account the quota in the overall dwelling space and the average flat area. The purpose of the analysis is to indicate the most important problems affecting the comfort of living and an attempt to determine the optimal model of a two-room apartment. The research results are the starting point for discussion on the broader problem of housing availability in categories defined by the number of rooms.

Keywords: apartment, dwelling, multi-family housing

Streszczenie

Tematem artykułu jest analiza problemów związanych z kształtowaniem mieszkań dwupokojowych na przykładzie wybranych inwestycji realizowanych współcześnie w Warszawie. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2019 r. oddano tu do użytkowania ok. 15 tys. mieszkań, przy czym ponad 95% wybudowano z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem. Tak zdecydowana dominacja modelu deweloperskiego wpływa m.in. na popularyzację konkretnych rozwiązań układów wewnętrznych lokali. Mieszkania dwupokojowe są obecnie najbardziej popularne na rynku. Przeanalizujemy je pod względem rozkładu i wielkości pomieszczeń z uwzględnieniem struktury w budynku oraz średniej powierzchni. Celem analiz jest wskazanie problemów wpływających na komfort zamieszkania i próba określenia optymalnego modelu mieszkania dwupokojowego. Wyniki badań stanowią punkt wyjścia do dyskusji na temat szerszego problemu dostępności mieszkań w kategoriach określonych liczbą pokoi.

References

[1] Ahram T. [red.], 2019, Advances in Artificial Intelligence, Software and Systems Engineering: Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Artificial Intelligence and Social Computing, the AHFE International Conference on Human Factors, Software, Service and Systems Engineering, and the AHFE International Conference of Human Factors in Energy, 2019, Washington D.C., USA: Springer

[2] ZUS, 1934, Akcja Budowlano-Mieszkaniowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 1930–1933. Sprawozdanie Stowarzyszenia Budowlano-Mieszkaniowego Z.U.S., Warszawa: ZUS

[3] Brukalska B., 1948, Zasady społeczne projektowania osiedli mieszka­niowych, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski

[4] Urząd Statystyczny w Warszawie, 2019, Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w I kw. 2019 r., Warszawa: Urząd Statystyczny w Warszawie

[5] Giecewicz J. [red.], 2017, Mieszkanie. problem publiczny, społeczny czy prywatny? Architektoniczne uwarunkowania kształtowania społecznych zespołów mieszkaniowych w kontekście realizacji programu Mieszkanie Plus, Warszawa: WAPW

[6] Heckmann O., Schneider F., 2012, Floor Plan Manual: Housing, Walter de Gruyter

[7] Korzeniewski W., 2011, Projektowanie mieszkań, Warszawa: Polcen

[8] Mumford E. P., 2002, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928–1960, Boston: MIT Press

[9] Schmid S., 2019, A History of Collective Living: Models of Shared Living Birkhäuser

[10] Tołwiński S. w: Dom Osiedle Mieszkanie, 1939 (6)

[11] Twardoch A., 2019, System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego, Fundacja Bęc Zmiana

[12] WSM, 1939, Sprawozdanie z działalności w roku 1938, Warszawa: Wydawnictwo W.S.M.