Oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów