Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga


Redaktor tematyczny:
dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Redaktorzy:
dr inż.arch. Elżbieta Kusińska
mgr inż. arch. Piotr Broniewicz

 

Redaktor językowy:
mgr Barbara Korta-Wyrzycka

Sekretarz redakcji:
mgr Małgorzata Rekuć