Środowisko Mieszkaniowe

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020, s. 3-3
Data publikacji online: 25 sierpnia 2020

Współczesne mieszkanie dwupokojowe. Poszukiwanie równowagi pomiędzy potrzebami rynku i użytkownika

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020, s. 4-12
Data publikacji online: 25 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.001.12204

Technologia służąca mieszkańcom?

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020, s. 13-23
Data publikacji online: 25 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.002.12205

Współczesna architektura znaczeniowa – poszukiwanie twórczej inspiracji w dorobku architektonicznym Romualda Gutta

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020, s. 24-36
Data publikacji online: 25 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.003.12206

Typologia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Polsce w latach 2010-2019

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020, s. 37-46
Data publikacji online: 25 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.004.12207

Miejska polityka mieszkaniowa – tereny dostępne warunkiem realizacji programów mieszkań dostępnych – nowelizacja ustawowa w Wiedniu

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020, s. 47-52
Data publikacji online: 25 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.005.12208

Postawa twórcza: zaangażowanie społeczne. Architektura wobec wyzwań nowego stulecia

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020, s. 53-61
Data publikacji online: 25 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.006.12209

Wybrane tendencje w kształtowaniu architektury kwartałów zabudowy mieszkaniowej Europy w pierwszych dekadach XXI wieku

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020, s. 62-71
Data publikacji online: 25 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.007.12210

Nowe muzeum w mieście. Zmiany w kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym architektury współczesnych obiektów muzealnych

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020, s. 71-81
Data publikacji online: 25 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.008.12211

XXIst century interior design

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020, s. 82-89
Data publikacji online: 25 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.009.12212

Dom w mieście – w poszukiwaniu tożsamości współczesnych zespołów mieszkaniowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 30/2020, s. 90-120
Data publikacji online: 25 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.009.12213