Środowisko Mieszkaniowe

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Środowisko Mieszkaniowe, 2021, 35/2021

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Opublikowano online: wrzesień 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Środowisko Mieszkaniowe, 2021, 35/2021, s. 3-3
Data publikacji online: wrzesień 2021

Współczesne rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne odpowiedzią na postępujące starzenie się społeczeństwa

Środowisko Mieszkaniowe, 2021, 35/2021, s. 4-16
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/25438700SM.21.011.14854

Siatka, schizma i lobotomia: centrum Almere jako „Miasto Uwięzionego Globu” Rema Koolhaasa

Środowisko Mieszkaniowe, 2021, 35/2021, s. 17-28
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/25438700SM.21.012.14855

Układy galeriowe we współczesnych budynkach mieszkalnych w intensywnej zabudowie śródmiejskiej na przykładzie Paryża

Środowisko Mieszkaniowe, 2021, 35/2021, s. 29-40
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/25438700SM.21.013.14856

Mieszkanie czy dom a natura (tereny biologicznie czynne)

Środowisko Mieszkaniowe, 2021, 35/2021, s. 41-50
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/25438700SM.21.014.14857

Architectural development of recreation facilities in Ukraine and internationally

Środowisko Mieszkaniowe, 2021, 35/2021, s. 51-56
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/25438700SM.21.015.14858

Murals and their evolution and typology in the space of the urban environment on the example of Kyiv

Środowisko Mieszkaniowe, 2021, 35/2021, s. 57-65
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/25438700SM.21.016.14859

Piękno w przestrzeni środowiska mieszkaniowego

Środowisko Mieszkaniowe, 2021, 35/2021, s. 66-71
Data publikacji online: 30 września 2021
DOI 10.4467/25438700SM.21.017.14860