Środowisko Mieszkaniowe

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Zofia Dudek

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Środowisko Mieszkaniowe, 2023, 42/2023, Współczesna architektura mieszkaniowa w przestrzeni miasta

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Zofia Dudek
Opublikowano online: 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Środowisko Mieszkaniowe, 2023, 42/2023, s. 3-3
Data publikacji online: czerwiec 2023

Architektura sakralna we współczesnym środowisku mieszkaniowym Finlandii

Środowisko Mieszkaniowe, 2023, 42/2023,
Data publikacji online: 29 czerwca 2023
DOI 10.4467/25438700SM.23.001.17802

Kształtowanie zamkniętej przestrzeni rekreacyjnej cohousingu – wyniki badań pilotażowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2023, 42/2023, s. 22-32
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/25438700SM.23.002.17803

Woda jako pramateria współczesnej architektury znaczeniowej w przestrzeni zamieszkiwania

Środowisko Mieszkaniowe, 2023, 42/2023, s. 33-49
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/25438700SM.23.003.17804

Dostępność seniorów migrantów do aptek (studium przypadku Krakowa)

Środowisko Mieszkaniowe, 2023, 42/2023, s. 50-65
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/25438700SM.23.004.17805

W sprawie nowoczesnego budownictwa wielkopłytowego. Postulaty rozwiązań technicznych i kierunki rozwoju

Środowisko Mieszkaniowe, 2023, 42/2023, s. 66-79
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/25438700SM.23.005.17806

Cultural tourism pressure on historic centres: Its impact on public space and intervention strategies for its mitigation. Florence, Italy, as a case study

Środowisko Mieszkaniowe, 2023, 42/2023, s. 80-86
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/25438700SM.23.006.17807

Badanie wielkości wnętrz urbanistycznych w środowisku mieszkaniowym przez pryzmat preferencji człowieka na przykładzie wnętrza podłużnego

Środowisko Mieszkaniowe, 2023, 42/2023, s. 87-101
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/25438700SM.23.007.17808

Interior: A Meeting Place for Cultures and Generations

Środowisko Mieszkaniowe, 2023, 42/2023, s. 102-124
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/25438700SM.23.008.17809