Środowisko Mieszkaniowe

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Opublikowano online: październik 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Inspiracje kulturami lokalnymi w awangardowej architekturze początków XXI w.

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020, s. 4-17
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.011.12684

Habitat jako proces. Koncepcja środowiska zbudowanego w ujęciu dynamicznym

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020, s. 18-32
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.011.12685

Wyzwania architektury nie-antropocentrycznej, czyli gdzie leży granica projektowania uniwersalnego

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020, s. 33-41
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.011.12686

Wpływ kapitału społecznego mieszkańców na kształtowanie przestrzeni wspólnych w środowisku mieszkaniowym

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020, s. 42-54
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.011.12687

Zróżnicowana zabudowa mieszkaniowa jako zasada nowego urbanizmu w procesie odnowy zdegradowanych osiedli

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020, s. 55-81
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.011.12688

Forma architektoniczna, funkcja oraz potencjał zespołów budynków wielorodzinnych zbudowanych w XXI wieku w Krakowie na przykładzie osiedli Kurdwanów Nowy i Piaski Nowe

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020, s. 82-92
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.011.12689

Smart city – korzyści i zagrożenia

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020, s. 93-99
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.011.12690

Architecture of the future in the eastern europe: reality and illusions

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020, s. 100-112
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.011.12691

Historical tradition and modern transformations of the algerian and persian housing environment

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020, s. 113-124
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.011.12692

Analiza możliwości wykorzystania poszerzonej rzeczywistości do prezentacji projektów studenckich na przykładzie projektów z pierwszego roku

Środowisko Mieszkaniowe, 2020, 31/2020, s. 125-143
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25438700SM.20.011.12693