Knowledge management in a virtual organization

Aneta Lipińska

Abstrakt
This article, which also has a nature of a review, presents issues of knowledge management in virtual organizations. The aim of the study was to identify and characterize the most important issues, i.e. the nature, subject, methods, tools, problems and benefits associated with the process of knowledge management in virtual organizations. The analysis of the literature included both Polish and foreign papers published in the twenty-first century, containing the latest theories and research results as well as classic approaches. The first part of the article describes the concept of virtual organizations, while the second contains the definitions, conditions and problems of knowledge management in this type of enterprises. The study shows the important role of knowledge and information technology, their relationships and the impact on virtualization of organization.
Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, organizacja wirtualna, wirtualizacja, technologie informacyjne
References

Abramek, E. (2010). Wpływ systemów e-biznesu na systemy zarządzania wiedzą organizacji. In: H. Sroka, & J. Palonka (eds.), Wpływ systemów e-biznesu na organizacje aspekcie mikro- makroekonomicznym (117−137). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach.

Czekaj, J. (ed.) (2012). Podstawy zarządzania informacją, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie.

Davoudi, S.M.M., & Fartash, K. (2012). Knowledge management in virtual organizations. International Journal of Engineering and Management Research2(5), 22−28.

Dziembała, M., & Kostrubała, S. (2010). Zmiany wewnętrznej organizacji firm prowadzących działalność e-biznesową. In: H. Sroka, & J. Palonka (eds.), Wpływ systemów e-biznesu na organizacje aspekcie mikro- makroekonomicznym (117−137). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach.

Gembala, K., & Palonka, J. (2010). Wpływ rozwoju technologii informatycznej na kreowanie systemów e-biznesu. In: H. Sroka, & J. Palonka (eds.), Wpływ systemów e-biznesu na organizacje aspekcie mikro- makroekonomicznym (37−57). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach.

Hey, J. (2004). The data, information, knowledge, wisdom chain: The metaphorical link, retrieved from: http://www.dataschemata.com/uploads/7/4/8/7/7487334/dikwchain.pdf [accessed: 29.04.2015].

Kisielnicki, J. (2008). MIS systemy informatyczne zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Kisielnicki, J., & Sroka, H. (2005). Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Lessing, L. (2008). Remix: making art and commerce thrive in the hybrid economy. New York: Penguin Press.

Lipińska, A. (2014). Ocena potencjału Crowdsourcingu jako elementu innowacyjnego modelu zarządzania wiedzą przedsiębiorstwie. In: E. Skrzypek (ed.), Innowacje ryzyko nowej gospodarce (45−52). Lublin: UMCS.

Mazurek, G. (2013). Wirtualizacja marketingu – konceptualizacja. In: L.W. Zacher (ed.), Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki. Warszawa: Poltext.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company. Oxford: The Oxford University Press.

Perechuda, K. (2013). Wirtualizacja procesów opartych na wiedzy podstawą nowoczesnego niewolnictwa. Nowe paradygmaty determinanty przestrzeni przepływów przedsiębiorstwie sieciowym. In: L.W. Zacher (ed.), Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki. Warszawa: Poltext.

Skrzypek, E. (2014). Zarządzanie wiedzą jakością jako wyznaczniki sukcesu organizacji warunkach nowej gospodarki. In: E. Skrzypek (ed.), Wpływ wiedzy na sukces organizacji nowej gospodarce (171−187). Lublin: UMCS.

Skrzypek, A., & Senkus, P., (2014). Virtual organization in the new economy. In: A. Skrzypek (ed.), Knowledge, Innovation and Quality as Factors of the Success in the New Economy. (171−179). Lublin: UMCS.

Solska, H. (2010). Zarządzanie wiedzą. In: S. Wrycza (ed.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki (457−469). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sroka, H., & Palonka, J. (2010). Problemy kreowania strategii dla organizacji e-biznesie – zamierzenia realizacje. In: H. Sroka, & J. Palonka (eds.), Wpływ systemów e-biznesu na organizacje aspekcie mikro- makroekonomicznym (13−36). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach.

Tapscott, D., & Williams, A.D. (2006). How Mass Collaboration Changes Everything. New York: Penguin Publishing Group.

Tiwana, A. (2003). Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes zastosowania CRM. Warszawa: Placet.

Underwood, J. (2007). Przezwyciężanie trudności organizacji wirtualnej. In: Biz­nes. Zarządzanie Firmą. Vol. 2 (97−99), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vartiainen, M. (2001). The Functionality of Virtual Organizations. In: R. Suomi (ed.), The academic workshop “T -world 2001”. Workshop summary, retrieved from: http://www.etw.org/2003/Archives/telework2001-proc.pdf [accessed: 30.04.2015].

Warner, M., & Witzel, M. (2005). Zarządzanie organizacją wirtualną. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.