Motives for consumption among Polish young consumers

Karolina Korycka

Abstrakt
The study contains the results of research carried out among a homogenous group of young consumers – high school students. The studies sought to determine the motives of consumption in the examined group of men and women when making purchasing decisions. Their implementation required the use of the Scale of Motives of Consumption by Poraj-Weder and Maison. The tool diagnoses five types of motives of consumption. These include: status/distinction, control, affiliation, reward, value. The studies described are a pilot research. The research group consists of high school students of both sexes at the age of 18 years, living in the city of Radom and other surrounding smaller towns and villages.
Słowa kluczowe: motives of consumption, consumer behaviour, young consumers, purchasing decisions
References

Budzanowska-Drzewiecka, M. (2011). Specyfika procesu podejmowania decyzji zakupie 
przez młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomicz­ne Problemy Usług, (72 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów –trendy kierunki zmian), 443–455.

Callebaut, J., Janssens, M., Op de Beeck, D., Lorré, D., & Hendrickx, H. (1999). Motivational Marketing Research Revisited. Leuven-Apeldoorn: Garant.

Engel, J.F., Blackwell, R.D., & Miliard, P.W. (1978). Consumer Behavior. Chicago: The Dryden Press.

Grzyb-Hejduk, A. (2005). Dorosłość jako czas wyzwań rozwojowych. Edukacja Internet Dialog, retreived from: http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/czerwiec,210/doroslosc_jako_czas_wyzwan_rozwojowych,1797.html [accessed: 7.07.2015].

Jachnis, A., & Terelak, J.F. (1998). Psychologia konsumenta reklamy. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Janoś-Kresło, M., & Mróz, B. (eds.) (2006). Konsument konsumpcja we współczesnej gospodarce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Kaur, P., & Singh, R. (2006). Children in family purchase decision making in India and the West: review. Academy of Marketing Science Review, (8), 1–30.

Sprotles, G.B., & Kendall, E.L. (1986). methodology for profiling consumer decision-making styles. The Journal of Consumer Affairs20(2), 267–279.

Nowak, L. (1993). Wiedza zachowaniu konsumentów jako podstawa działań marketingowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Poznaniu.

Obuchowska, I. (2007). Adolescencja. In B. Harwas-Napierała, & J. Trempała (eds.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (pp. 163–199). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Poraj-Weder, M. (2012). Skala Motywów Konsumpcji. Konstrukcja walidacja narzędzia. Unpublished, Warszawa, 1–30.

Reykowski, J. (1975). Teoria motywacji zarządzanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Solomon, M.R., Bamossy, G.J., Askegaard, S., & Hogg, M.K. (2006). Consumer behaviour. European perspective. Third edition. London: Prentice Hall.

Stasiuk, K., & Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Weinstein, A. (1994). Market segmentation: Using demographics, psychographics, and other niche marketing techniques to predict customer behavior. Chicago: Irvin.

Woźny, D. (2012). Uwarunkowania zachowań młodych konsumentów na rynku mebli. Unpublished doctoral dissertation, Poznań.

Zalega, T. (2011). Konsumpcja. Determinanty – teorie – modele. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.