The specificity of selected tools of development of social competencies among IT specialists

Jerzy Rosiński

Abstrakt
The article points to the specific nature of social functioning of IT specialists in three areas (attitudes towards: superiors, co-workers, self-development). What is also described are the specifics of the development needs of this professional group. The characterization of IT specialists is preceded by the description and classification of improvement tools that are adequate to the individual stages in the development of social competencies. The author also refers to some of the latest tools for improvement of the competencies of IT specialists. Both classic and the latest tools are analysed and evaluated. Regarding the latest tools, the author focuses on the assessment of gamification.
Słowa kluczowe: IT specialists, computer scientists, IT industry, social competencies, competence development, development tools
References

Alvesson, M. (2004). Knowledge Work and Knowledge-intensive FirmsOxford: Oxford University Press, 21–38.

Armstrong, M. (2004). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Aronson, E., Wilson, T.D., & Akert, R.M. (1997). Psychologia społeczna: serce umysł. Poznań: Zysk S-ka.

Fripp, J. (1993). Learning through Simulations: Guide to the Design and Use of Simulations in Business and Education. London: McGraw-Hill.

Hamari, J., & Koivisto, J. (2015). Why do people use gamification services?. International Journal of Information Management35(4), 419431.

Hamari, J., Shernoff, D.J., Rowe, E., Coller, B., Asbell-Clarke, J., & Edwards, T. (2016). Challenging games help students learn: An empirical study on engagement, flow and immersion in game-based learning. Computers in Human Behavior54, 170–179.

Hersey, P., Blanchard, K.H., & Johnson, D. (2013). Management of Organizational Behavior: Leading Human Resources. Upper Saddle River: Pearson Education.

Kirkpatrick, D. (1998). Evaluating Training Program. Second edition. San Francisco: Berratt-Koehler Publishers.

Kim, J.T., & Lee, W.H. (2015). Dynamical model for gamification of learning (DMGL). Multimedia Tools and Applications74(19), 8483–8493.

Konieczny, M. (2014). Gry symulacyjne gamifikacja jako innowacyjne narzędzia wspomagające, zarządzanie zespołami programistówUnpublished doctoral dissertation, Kraków: WZiKS UJ.

Kruszewski, K. (2002). Gry dydaktyczne. In K. Kruszewski (ed.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela (pp. 179–196)Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kuo, M.S. & Chuang, T.Y. (2016). How gamification motivates visits and engagement for online academic dissemination – An empirical study. Computers in Human Behavior55 (1 February), 16–27.

McLean, G.N., Yang, B., Kuo, M.H.C., Tolbert, A.S., & Larkin, C. (2005). Development and initial validation of an instrument measuring managerial coaching skill. Human Resource Development Quarterly16(2), 157–178.

Lee, J.J., & Hammer, J. (2011). Gamification in education: What, how, why bother?. Academic Exchange Quarterly15(2), 146.

Łaguna, M. (2004). Szkolenia. Jak je prowadzić by.... Gdańsk: GWP.

Pedreira, O., García, F., Brisaboa, N., & Piattini, M. (2015). Gamification in software engineering – systematic mapping. Information and Software Technology57(1), 157168.

Rajpold, A. (2015). Motywowanie pokolenia Y metodą grywalizacjiUnpublished master’s thesis, Kraków: IEFiZ UJ.

Raven, B.H., & Kruglanski, A.W. (1975). Conflict and power. In P.G. Swingle (ed.), Structure of Conflict (pp. 177–219)New York: Academic Press.

Rosiński, J. (2012). Postawy pracowników branży IT wobec zatrudniających organizacji jako wyzwanie dla rozwoju firm informatycznych. Problemy Zarządzania10(3(38)), 229–247.

Rosiński, J. (2013). Postawy zawodowe informatyków. Jednostka, zespół, organizacja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rosiński, J., & Marcinkowski, A. (2010). From employee to participant in an organization research focused on IT sector specialists. In D. Lewicka (ed.), Organisation management. Competitiveness, social responsibility, human capital (pp. 181–202). Kraków: AGH University of Science and Technology Press.

Rosiński, J., & Seppanen, L. (2014). Preparing for better work in the touristic e-business. In K. Merilainen (ed.), Digitasuuden hyodyntaminen Hameen matkailuyrityksissa ja muualla (pp. 70–75). Hameenlinna: HAMK Julkaisut.

Rosiński, J., & Filipkowska, A. (2007). Rozwijanie kompetencji pracowników – strategie wdrożenie organizacji. In S. Lachiewicz (ed.), Zarządzanie rozwojem organizacji (pp. 413–422). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Rosiński, J., & Filipkowska, A. (2008). Warunki skuteczności programów rozwoju pracowników. In E. Jędrych, A. Pietras, & A. Stankiewicz-Mróz (eds.), Funkcja personalna zmieniającej się organizacji. Diagnoza perspektywy (pp. 264–271). Łódź: Katedra Systemów Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Rosiński, J., & Filipkowska, A. (2009). Budowanie kompetencji firmach technologicznych – dyrektywne czy partycypacyjne podejście do wdrożenia systemu rozwoju kompetencji. Problemy Zarządzania, 7(2(24)), 167–184.

Senge, P. (2008). Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer.

Sienkiewicz, Ł., Trawińska-Konador, K., & Podwójcic, K. (2013). Polityka zarządzania kompetencjami pracowników. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Wodecka-Hyjek, A., Ziębicki, B., & Jabłoński, M. (2011). Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie, (854), 33–63.

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.