The eco-developmental organisational culture in the eco-developmental competitiveness of business enterprises

Michał A. Leśniewski

Abstrakt

The natural environment is one of the important elements shaping the development of a business enterprise in the ever-changing reality. Each business entity which wants to become a pro-environmental enterprise has to implement properly the essence of the eco-development concept inside its organisation. Organisational culture and competitiveness constitute two significant functional areas of business enterprises. Exposed to the influence of eco-development, these areas adopt the shape of the eco-developmental organisational culture and eco-developmental competitiveness of business enterprises. Both these areas are complementary to each other and together create a coherent system.

The objective of the article is to present the essence and structure of an eco-developmental organisational culture in the eco-developmental competitiveness of business enterprises. It includes the following theses: (i) An eco-developmental organisational culture is shaped by both soft and hard factors;and (ii) The factors of an eco-developmental organisational culture (as a constituent of eco-developmental competitiveness) shape the eco-developmental cultural competitiveness of business enterprises.

The article is based on the results of the author’s empirical research (a survey of a sample of 200 Polish business enterprises in the Świętokrzyskie Province) preceded by a thorough study of the literature on the subject.

Słowa kluczowe: eco-developmental organisational culture, eco-developmental competitiveness, eco-developmental cultural competitiveness, Model of the Eco-developmental Cultural Competitiveness of Enterprises
References

Adamkiewicz-Drwiłło, H.G., & Kruk, H. (2008). Konkurencyjność ekologiczna jako jeden aspektów strategicznej konkurencyjności przedsiębiorstwa. In Z. Dworzecki, M. Romanowska (eds.), Strategie przedsiębiorstw otoczeniu globalnym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, pp. 141–148.

Adamkiewicz-Drwiłło, H.G., & Kruk, H. (2010). Zrównoważona konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczne. Studia Prace Kolegium Zarządzania Finansów, (98), 16–24.

Borys, T. (1999). Wskaźniki ekorozwoju. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia Środowisko.

Budzanowska-Drzewiecka, M. (2011). Specyfika procesu podejmowania decyzji zakupie przez młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (72 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów – trendy kierunki zmian), 443–455.

Bugdol, M. (2010). Zaufanie jako element systemu wartości organizacyjnych. Współczesne Zarządzanie, (2), 11–25.

Czyż, M. (2000). Rozwój zrównoważony przemiany cywilizacyjne. In S. Zięba, M. Wróblewski (eds.), Ekologia transformacje cywilizacyjne na przełomie wiekówLublin: UMCS.

Gwiazda, E. (2002). Badania socjologiczne kultury organizacyjnej. Ekonomika Organizacja Przedsiębiorstwa, (10), 20–31.

Jedynak, P. (ed.) (2010). Wiedza współczesnych organizacji. Wybrane problemy zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kamiński, R. (2000). Kultura organizacyjna sprawność organizacji. Ekonomika Organizacja Przedsiębiorstwa, (9), 6–10.

Kociatkiewicz, J., & Kostera, M. (2013). Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu. Problemy Zarządzania, (4), 9–19.

Kołodziejski, J. (1997). Strategia równoważenia rozwoju podstawą koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju „Polska 2000 Plus”. In J. Kołodziejski (ed.), Polska przestrzeń wyzwania XXI wiekuBiuletyn KPZK, (176). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 49–50.

Kozak, M.A., Pyszkowski, R., & Szewczyk, R. (2001). Słownik rozwoju regionalnego. Warszawa: PARR.

Kozłowski, S. (1998). Ogólne uwarunkowania ekorozwoju. In B. Poskrobko (ed.), Sterowanie ekorozwojem. Teoretyczne aspekty ekorozwoju (vol. I). Białystok: Politechnika Białostocka.

Kruk, H. (2010). Przyrodnicza konkurencyjność regionówToruń: Dom Organizatora TNOiK.

Leśniewski, M.A. (2013). Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin PolsceWarszawa: CeDeWu.

Leśniewski, M.A. (2015a). Konkurencyjność miękka przedsiębiorstwWarszawa: Difin.

Leśniewski, M.A. (2015b). Konkurencyjność ekorozwojowa, świadomość ekorozwojowa oraz ekorozwojowa kultura organizacyjna czynnikami kształtowania ekorozwojowego przedsiębiorstwa na przykładzie podmiotów gospodarczych regionu świętokrzyskiegoBadania własne. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Leśniewski, M.A. (2016a). Konkurencyjność ekorozwojowa przedsiębiorstw. Ekonomika Organizacja Przedsiębiorstwa, (3), 11–13.

Leśniewski, M.A. (2016b). Świadomość ekorozwojowa konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw. Edukacja Ekonomistów Menedżerów, (2), 151–164.

Lipińska, A. (2015). Knowledge management in virtual organization. Jagiellonian Journal of Management, 1(1), 65–76.

McKenna, E., & Beech, N. (1999). Zarządzanie zasobami ludzkimiWarszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.

Mikłaszewski, A. (2000). Ekorozwój – rozwój zrównoważony. Prace Naukowe Instytutu Górnic-
twa Politechniki Wrocławskiej
, (87), 39–46.

Nowicki, M., & Ribbe, L. (2001). Problemy ekorozwoju PolskiWarszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza.

Ożarek, G. (2001). Jakość wyrobów usług jako zagadnienie etyczne: aspekty techniczne ekonomiczne. Problemy Jakości, (11), 23–31.

Pęski, W. (1999). Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miastWarszawa: Arkady.

Stańczyk, S. (2008). Nurt kulturowy zarządzaniu. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Sułkowski, Ł. (2001). Czy jest możliwe kształtowanie kultury organizacyjnej? Organizacja Kierowanie, (4), 99–110.

Sułkowski, Ł. (2012). Kulturowe procesy zarządzaniaWarszawa: Difin.

Tsutsumi, S., & Tsuchihashi, K. (2001). Przez TQM do doskonałości zarządzaniu. Problemy Jakości, (12), 10–14.

Zarębska, A. (2002). Kultura przedsiębiorstwa procesie zmian organizacyjnych. Przegląd Organizacji, (6), 11–13.