Good practices in civil planning and crisis management in the world and their implementation in Poland

Grzegorz Kunikowski,

Katarzyna Rostek

Abstrakt

The aim of the article is (1) to examine the approach to civil planning in Poland and abroad, including the implementation of the EU Civil Protection Mechanism in Poland, which is reflected in a project of the civil protection act, as well as (2) the review and identification of good practices in the world that can have a beneficial impact and be used in Poland. The research was carried out using the desk research method. The analysis of the existing solutions and identification of good civil planning practices in the world was carried out according to selected dimensions of the civil planning, including: contemporary model concepts of the civil crisis management, including military aspects, analytical planning methods, solutions in the field of knowledge transfer, the policy of financing institutional structures responsible for security and emergency response, technical and organisational improvements. The research has shown that the traditional formula based on the preparation of the required plans is inadequate to pace of changes occurring in the environment, including new threats, but also the ability to transfer solutions and good practices to Poland.

Słowa kluczowe: civil planning, crisis management, civil defence
References

Alexander, D. (2002). From civil defence to civil protection – and back again. Disaster Prevention and Management: An International Journal11(3), 209–213.

Alexander, D. (2005). Towards the development of standard in emergency planning. Disaster Prevention and Management: An International Journal14(2), 158–175.

Alexander, D.E. (2015). Evaluation of civil protection programmes, with case study from Mexico. Disaster Prevention and Management24(2), 263–283.

Alexander, D.E. (2016). How to Write an Emergency Plan. Edinburgh, England: Dunedin Academic Press.

Bąk, D., eal. (2015). Projektowanie systemu ratowniczego. Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego.

Baubion, C. (2013). OECD Risk Management. Strategic Crisis ManagementOECD.

Dillon, B., Dickinson, I., Williams, J., & Still, K. (2014). Blackstone’s Emergency Planning, Crisis, and Disaster Management (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Dynak, R. (2013). Przygotowanie struktur kierowania do działania sytuacjach kryzysowych na szczeblu lokalnym. In Planowanie cywilne systemie zarządzania kryzysowego. Józefów: Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszewskiego, pp. 87–108.

Eurosta(2018). Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat [accessed: 30.07.2018].

FEMA (2004). Are You Ready? An In-depth Guide to Citizen PreparednessFederal Emergency Management Agency.

FEMA (2011). Emergency Planning. Emmitsburg, MD: CreateSpace Independent Publishing Platform.

FEMA (2013). Local Mitigation Planning Handbook. Federal Emergency Management Agency.

Galicki, K., & Świszcz, G. (2013). Usprawnienie procesu obiegu informacji systemie zarządzania kryzysowego. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW, (9), 318–323.

Gołębiewski, J. (2015). Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym: teoria praktyka. Warszawa: Difin.

Jagnieża, A. (2015). Program Zamiast Ustawy. Ochrona Ludności – Zaniechań Ciąg Dalszy. Retrieved from http://www.defense24.pl/170757,program-zamiast-ustawy-ochrona-ludnosci-zaniechan-ciag-dalszy [accessed: 8.10.2016].

Journal of Law of 2007, no. 89, item 590, as Amended the Crisis Managament Act of 26 April 2007.

Journal of Law of 2017, item 1319, Regulation of the Minister of Interior and Administration of 3 July 2017 2017 on the detailed organization of the National Firefighting and Rescue System.

Kąkol, U., Kisilowski, M., Kunikowski, G., & Uklańska, A. (2016). Diagnoza stanu planowania cywilnego Polsce na świecie  raport projektu NCBiR. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania.

Kosieradzka, A., & Zawiła-Niedźwiecki, J. (eds.) (2016). Zaawansowana metodyka oceny ryzyka publicznym zarządzaniu kryzysowym. Kraków-Legionowo: Edu-Libri.

Kosowski, B. (ed.). (2013). Planowanie systemie zarządzania bezpieczeństwem sfery cywilnej. In Planowanie cywilne systemie zarządzania kryzysowego. Józefów: Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszewskiego, pp. 89–106.

Kunikowski, G., Rostek, K., & Kisilowski, M. (2016). Analiza modeli systemów ratownictwa Polsce i w wybranych krajach świata  raport projektu NCBiR. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania.

Maślanka, M. (2007). Organizacja systemu ratownictwa medycznego Stanach Zjednoczonych na przykładzie Erie Pensylwanii. Na Ratunek. Retrieved from: http://docplayer.pl/3079912-Organizacja-systemu-ratownictwa-medycznego-w-stanach-zjednoczonych-na-przykladzie-erie-w-pensylwanii-cz-1.html [accessed: 30.07.2018].

Minister of the Interior (2014a). Projekt założeń do projektu ustawy ochronie ludności (11.08.2014).

Minister of the Interior (2014b). Projekt założeń do projektu ustawy ochronie ludności (19.03.2014).

Official Journal of the European Union L 347, 20.12.2013, Decision No. 1313/2013.EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on Union Civil Protection Mechanism.

Olejniczak, J. (2012). Schemat Bellwina jako mechanizm gwarantowania środków finansowych dla JST Wielkiej Brytanii. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, (nr 29 Finanse samorządu terytorialnego), 105–115.

Paszkowski, A. (2014). Centralna Aplikacja Raportująca – wersja 2.0. Biuletyn Kwartalny RCB, (8), 15–19.

RCB (2017). Krajowy plan zarządzania kryzysowego 2017 Część A. Warszawa: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Skomra, W. (2007). Funkcjonowanie organów administracji publicznej czasie klęsk żywiołowych wybranych krajach. Bezpieczeństwo Technika Pożarnicza5(1), 7–55.

Supreme Audit Office (2012a). Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań okresie wojny pokoju (No. KPB-4101-02/2011). Warszawa: NIK.

Supreme Audit Office (2012b). Wykonywanie przez organy administracji publicznej zadań zakresie zarządzania kryzysowego.

Supreme Audit Office (2013). Raport NIK nr KPB-4114-01-00/2012 Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi (20.06.2013). Warszawa.

UNHCER (2007). Handbook for EmergenciesGeneva: The UN Refugee Agency.

Wróblewski, D., Kędzierska, M., & Połeć, B. (2014). Teleinformatyczny zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego – badania projektowanie. In Przegląd wybranych dokumentów normatywnych zakresu zarządzania kryzysowego zarządzania ryzykiem wraz leksykonem: Książki: CNBOP (pp. 7–30). Józefów: Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszewskiego.

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.