Man as creator of behavioural competitiveness of enterprises – conceptual model

Michał A. Leśniewski

Abstrakt

Man is the primary resource of every organization, he gives rise to the resources at the disposal of the organization (enterprise) and is the source of creating competitiveness, including the behavioural competitiveness whose analysis is the subject of this study.

It is assumed that: Man is the source of behavioural competitiveness (thesis 1), Man is a behavioural being, which confirms the concept of Behavioural Man (thesis 2) and that Competitive Man and Behavioural Man with factor-dependent relations and behaviours contribute to the generation of the model of Behavioural Competitiveness (thesis 3).  The theses presented is examined through the interpretation of the literature of the subject.

Słowa kluczowe: Behavioural Man, Competitive Man, Model of Behavioural Competitiveness of enterprises, Man as Creator
References

Barnard, Ch. (1938). The Functions of the Executive. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Baran, M. (ed.) (2015). Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej. Wybrane uwarunkowania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Budzanowska-Drzewiecka, M., Marcinkowski, A., & Motyl-Adamczyk, A. (2016). Różnice kulturowe komunikacji biznesowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Crozier, M. (1993). Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Czakon, W. (2017). Tworzenie teorii naukach zarządzaniu. In A. Sopińska, P. Wachowiak (eds.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Etzioni, A. (1964). Modern OrganizationsEnglewood Cliffs: Prentice Hall.

Hauswald, E. (1935). Organizacja zarządzanie. Lwów: Wydawnictwo Gubrynowicz Syn.

Jedynak, P. (ed.) (2010). Wiedza współczesnych organizacji. Wybrane problemy zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jedynak, P., & Budzanowska-Drzewiecka, M. (eds.) (2017). The Organizational Competitiveness: Approaches & Challenges. Comprehensive Management IssuesKraków: Jagiellonian University Press.

Juchnowicz, M. (2009). Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim. In M. Juchnowicz (ed.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Kraków: Wolters Kluwer.

Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny motywowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Katz, D., & Kahn, R.L. (1979). Społeczna psychologia organizacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kozina, A. (2014). Koncepcja dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych. Organizacja Kierowanie, (3), 69–81.

Leśniewski, M.A. (2015). Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.

Leśniewski, M.A. (2016). The role of manager in shaping behavioural cultural competitive advantage of the enterprises. Jagiellonian Journal of Management2(2), 115–134.

Leśniewski, M.A. (2017). Behavioural-humanistic model of soft competitiveness of enterprises. Jagiellonian Journal of Management3(2), 77–91.

Leśniewski, M.A. (2018a). Pozytywny menedżer wiedzy decydentem stymulowania rozwoju zasobów przedsiębiorstwa. Akademia Zarządzania2(1), 79–98.

Leśniewski, M.A. (2018b). Człowiek Konkurencyjności – model koncepcyjny. In M. Budzanowska-Drzewiecka, K. Czernek (eds.), Kierunki ewolucji nauk zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 123–135.

Man, T.W.Y., Lau, T., & Chan, K.F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: conceptualization with focus on entrepreneurial competencies, Journal of Business Venturing17(2), 123–142.

Marek, N. (2011). Radykalny behawioryzm jako filozofia nauki. Semina Scientiarum, (10), 78–91.

Mitręga, M. (2005). Marketing relacji. Teoria praktyka. Warszawa: CeDeWu, 5–147.

Oczkowska, R. (2014). Rozwój zasobów ludzkich – istota, instrumenty, podmioty. In R. Oczkowska, U. Bukowska (eds.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji. Warszawa: Difin, pp. 5–182.

Papadopoulos, N.T., Shelly, T.E., Niyazi, N., & Jang, E. (2006). Olfactory and behavioral mechanisms underlying enhanced mating competitiveness following exposure to ginger root oil and orange oil in males of the mediterranean fruit fly, Journal of Insect Behavior19(3), 403–418.

Sułkowski, Ł., Rozkwitalska, M., & Magala S. (eds.) (2017). Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace. Traditional and Positive Organizational Scholarship, Springer.

Szulich, P. (2004). Wolność jako prawo przedsiębiorczości. In K. Jaremczuk (ed.), Uwarunkowania przedsiębiorczości. Tarnobrzeg: PWSZ im. S. Tarnowskiego Tarnobrzegu, p. 36.

Szubaka, T. (2004). BehawioryzmIn J. Hartman, Słownik filozofii. Kraków: Zielona Sowa.

Tomer, J.F. (2001). Economic man vs. heterodox men: The concepts of human nature in schools of economic thought. The Journal of Socio-Economics30(4), 281–293.

Watson, J.B. (1990). Behawioryzm oraz psychologia, jak widzi ją behawiorysta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witczak, O. (ed.) (2008). Budowanie związków klientami na rynku business to business  teoria praktyka. Warszawa: CeDeWu.

Wojtczuk-Turek, A. (2008). Kompetencje twórcze jako istotny składnik kapitału innowacyjnego przedsiębiorstw. In S.A. Witkowski, T. Listwan (eds.), Kompetencje sukces zarządzania organizacjąWarszawa: Difin, pp. 471–483.

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.