Assessment of level of quality of property insurance within the scope of protection against ecological risks in Poland with the use of the Servqual method. Research results

Jarosław W. Przybytniowski

Abstrakt
The article addresses the issue of ecological insurance. Its aim is the assessment of the level of the quality of property insurance services within the scope of protection against ecological risks by individual clients in Poland (from the Podkarpackie, Świętokrzyskie and Małopolskie voivodeships). The SERVQUAL method was used to measure the quality of services provided by insurance companies.
The analyses showed that ecological insurance is practically non-existent on the Polish market even though protection against ecological risks is offered by 25 insurance companies (78.1%).
The survey research was carried out among 450 respondents – clients of insurance companies in years 2015, 2016 and 2017. The results indicate the reluctance of individual clients to conclude insurance contracts. The SERVQUAL indicators are at the level below the proposed critical point of .00, which indicates the lack of the so-called quality optimum.
Słowa kluczowe: ecological insurance, ecological damage, quality of service, SERVQUAL, insurance service.
References

Adamowicz, M. (2004). Integration of agricultural and environmental policies as way for sustainable development of rural areas, CEESA – Central and Eastern European Sustainable Agriculture. Retrieved from: www.ceesa.de/NitraPapers/Adamowicz.pdf [accessed: 26.07. 2018].

Bailey, N.J., Swinerd, G.G., Lewis, H.G., & Crowther, R. (2010). Global vulnerability to near-
-Earth object impac
t. Risk Management12(1), 31–53.

Bohdanowicz, P. (2006). Turystyka świadomość ekologiczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Broda, J., & Pluskiewicz, W. (1993). Świadomość ekologiczna wartościowanie przyrody. Gliwice: Habex-Universum.

Burger, T. (2000). Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego rogu XXI w. Raport 1: Warszawa.

Doś, A. (2007). Perspektywy rozwoju ubezpieczeń ekologicznych Polsce. In M. Marcinkowska, S. Wieteska (eds), Harmonizacja bankowości ubezpieczeń skali narodowej europejskiej. Warszawa: Difin.

Fiedor, B. (2007). Ekonomiczne aspekty odpowiedzialności ekologicznej jej ubezpieczenie – doświadczenia międzynarodowe polskie perspektywy. In J. Malewski (ed.), Szkody środowisku, odszkodowania zabezpieczenia roszczeń na terenach górnictwa odkrywkowego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Frątczak, J. (2001). Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży dorosłych aspekcie edukacji szkolnej nieszkolnej. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Fudali, I. (2002). Kultura ekologiczna młodzieży. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Górka, K., Poskrobko, B., & Radecki, W. (1998). Ochrona Środowiska, problemy społeczne, ekonomiczne prawneWarszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Hadzigeorgiou, Y., & Skoumios, M. (2013). The development of environmental awareness through school science: Problems and possibilities. International Journal of Environmental and Science Education8(3), 405–426.

Kalinowska, A. (2013). Czy człowiek współczesny zdolny jest do dialogu ze środowiskiem? Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Kiełczewski, D. (1999). Ekologia społeczna. Białystok: Ekonomia Środowisko.

Kłos, L. (2015). Świadomość ekologiczna ptaków – przegląd badań. Studia Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego2(42), 37–42.

Krajewski, P. (2018). Nowe spojrzenie na ochronę środowiska prawa człowieka perspektywy jego potrzeb, Problemy Ekorozwoju13(2), 27–32.

Labatt, S., & White, R. (2002). Environmental Finance. Guide to Environmental Risk Assessment and Financial Products. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., Hoboken.

Łabno, Z. (1995). Ubezpieczenia ekologiczne. Wybrane zagadnienia. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna Katowicach, (67), 167.

Maśniak, D. (2003). Ubezpieczenia ekologiczne. Kraków: Zakamycze.

Papuziński, A. (2006). Świadomość ekologiczna świetle teorii praktyki (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej). Problemy Ekorozwoju1(1), 3340.

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1985). conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, (49), 41–50.

Poskrobko, B. (ed.) (2007). Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Przybytniowski, J.W., & Pacholarz, W.M. (2016). Bezpieczeństwo ekologiczne usłudze ubezpieczeniowej. Ekonomika Organizacja Przedsiębiorstwa, (2/793), 42–47.

Przybytniowski, J.W. (2013a). Financing instrument for risks managing. Polish experience. Business: Theory and Practice14(3), 217–227.

Przybytniowski, J.W. (2013b), Konkurencyjność rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Menedżerskie PTM.

Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Ž., Žilinskaitė-Vytienė, V., & Valantinaitė, I. (2017). three-
-dimensional approach in educatio
n for sustainable future. Problems of Sustainable Development12(1), 6369.

Sordyl, G., & Płonka, M. (2010). Ubezpieczenia ekologiczne, jako metoda finansowania ryzyk górnictwie. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (1), 95–97.

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego Nowego Testamentu (2003). Rdz 1, 26–27. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego Nowego Testamentu (2003). Rdz. 3, 17–18. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Wódz, J., & Wódz, K. (1993). Społeczne znaczenie świadomości ekologicznej. In J. Wódz (ed.), Zagrożenia ekologiczne. Warunki życia; Wizje przyszłości, Katowice: Śląsk Sp. o.o., pp.  7–19.

www.slownik-online.pl/kopalinski/5277E06541747D8FC12565B500672F7C.php [acessed: 10.07.2018].

Zecha, S. (2010). Environmental knowledge, attitudes and actions of Bavarian (Southern Germany) and Asturian (Northern Spain) adolescents. International Research in Geographical and Environmental Education19(3), 227240.

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.