Crowdfunding projects of the academic community

Marta Tutko

Abstrakt
The goals of the paper are: (1) to examine to what extent is the academic community involved in creating their own or supporting other crowdfunding projects and (2) indicate the types of educational or scientific projects that are the most suitable for crowdfunding financing. The diagnostic survey method was applied. Questionnaires were completed by 314 full-time students and 34 academic teachers of the Institute of Economics, Finance and Management, of the Faculty of Management and Social Communication, at the Jagiellonian University in Krakow.
It can be assumed that the academic community is hardly involved at all in creating their own or slightly involved in supporting others’ crowdfunding projects. The most proper for crowdfunding financing types of the projects are: (1) for the entire academic community: educational event and setting up and equipping the student area, (2) for students: learning foreign languages and purchase of materials for the study process, (3) for academic teachers: conducting an experiment and book publication.
Słowa kluczowe: crowdfunding, crowdfunding project, higher education, academic community
References

Awdziej, M., Krzyżanowska, M., & Tkaczyk, J. (2016). Motywowanie do współtworzenia wartości – rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej „Polakpotrafi.pl”. Nierówności Społeczne Wzrost Gospodarczy45(1/2016), 41–49.

Dziuba, D. (2012). Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania uwarunkowania. Problemy Zarządzania10(3), 83–103.

Experiment (n.d.). Retrieved from: https://experiment.com/ [accessed: 15.10.2018].

Forbes, H., & Schaefer, D. (2017). Guidelines for successful crowdfunding. Procedia CIRP, 60, 398–403. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117301178 [accessed: 4.10.2018].

Freedman, D.M., & Nutting, M.R. (2015). Equity Crowdfunding for Investors: Guide to Risks, Returns, Regulations, Funding Portals, Due Diligence, and Deal TermsHoboken, New Jersey: Wiley & Sons.

Kozioł-Nadolna, K. (2015). Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (73/854), 671–683.

Kraus, S., Richter, C., Brem, A., Cheng, C., & Chang, M. (2016). Strategies for reward-based crowdfunding campaigns. Journal of Innovation & Knowledge1(1), 13–23.

Król, K. (2013). Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społecznościWarszawa: Crowdfunding.pl.

Larralde, B., & Schwienbacher, A. (2012). Alternative types of entrepreneurial finance. In D. Cumming (ed.), The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance. Oxford: Oxford University Press.

Lenart-Gansiniec, R. (2016). Crowd capital: conceptualisation attempt. International Journal of Contemporary Management15(2), 29–57.

Lenart-Gansiniec, R. (2017). Zaufanie crowdsourcing organizacjach publicznych. Organizacja Kierowanie2(176), 229–240.

Lenart-Gansiniec, R. (2018). Crowdsourcing: analiza semantyczna. Przedsiębiorczość Zarządzanie19(6, part 2), 105–118.

Méric, J., Maque, I., & Brabet, J. (2016). International Perspectives on Crowdfunding: Positive, Normative and Critical Theory. Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited.

Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of Business Venturing29(1), 1–16.

Narodowe Centrum Nauki (2018). Statystyki konkursów 2017. Kraków: Narodowe Centrum Nauki. Retrieved from: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/statystyki/NCN_statystyki_2017.pdf [accessed: 4.10.2018].

Pieniążek, J. (2014). Najnowsze trendy kierunki rozwoju finansowania społecznościowego. Marketing Instytucji Naukowych Badawczych13(3), 3–18.

Solemon, B., Ariffin, I., Din, M., & Anwar, R. (2013). review of the uses of crowdsourcing in higher education. International Journal of Asian Social Science3(9), 2066–2073.

The Association for UK Interactive Entertainment (2012). UKIE. Crowd Funding Report: Proposal to Facilitate Crowd Funding in the UKLondon: The Association for UK Interactive Entertainment.

Tutko, M. (2018). Zastosowanie crowdfundingu szkolnictwie wyższym. Zarządzanie Publiczne2(42), 205–215.

Tutko, M. (in print). The use of crowdfunding in entrepreneurship education in higher education institutions.

Wysocki, R.K., & McGary, R. (2003). Effective Project Management. Traditional, Adaptive, Extreme (3rd edition). Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing.

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.