Misja i cele czasopisma

JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT to anglojęzyczne czasopismo naukowe ukazujące się kwartalnie online poświecone tematyce współczesnych problemów zarządzania w Polsce i na świecie.

Misją tego periodyku jest wymiana oraz integracja poglądów i doświadczeń w obszarze szeroko zakrojonych problemów współczesnego zarządzania. Na jego łamach naukowcy, badacze i praktycy podejmują dyskusje dotyczące:

-    rozwoju i wyników stosowania nowoczesnych koncepcji, metod i narzędzi zarządzania,

-    dziedzinowych problemów zarządzania (w tym na przykład marketingu, logistyki, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi),

-    strategii i procesów zarządzania w organizacjach z różnych sektorów.

JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska, ale także do menadżerów zainteresowanych dobrymi praktykami w zakresie aktualnych koncepcji, metod i narzędzi niezbędnych do funkcjonowania organizacji w różnych sektorach.

Zapraszamy do współpracy, call for papers

Komitet redakcyjny

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.