Rada naukowa

prof. dr hab. Marek Bugdol, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Tadeusz Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Gerard Melyon, Universite Paris VI Pierre et Marie Curie 2

prof. dr hab. Camal Gallouj, Universite Paris 13 - Sorbonne Cite

prof. dr hab. Jan Jeżak, Uniwersytet Łódzki

prof. dr Stephan Höfer, ESB Business School , Reutlingen

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.