Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ

Zastępca redaktora naczelnego, redaktor statystyczny
Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, dr

Redaktor językowy
Amy Barnes
Clarinda Calma, dr

Specjalista ds. marketingu i promocji
Ewelina Góral

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.