Instrukcje dla autorów

Wszystkie teksty zgłaszanie do publikacji w czasopiśmie Jagiellonian Journal of Management powinny być przygotowane w programie Microsoft Office Word.

Artykuł powinienzawierać ok 20-30 tys. znaków ze spacjami (dotyczy całego tekstu wraz z streszczeniem, słowami kluczowymi i in.).

Odniesienia do innych publikacji należy tworzyć w standardzie APA. Powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem kompletności, dokładności i spójności.

Tekst główny powinien składać się z trzech podstawowych części:

-    Wprowadzenie/Introduction,

-    Część zasadnicza (w podziale na śródtytuły),

-    Podsumowanie/Discussion and Conclusions.

Tekst powinien być sformatowany zgodnie z szablonem obowiązującym w czasopiśmie Jagiellonian Journal of Management  szablon

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wskazówkami dla Autorów - wytyczne dla Autorów

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.