Procedura recenzowania

Komitet redakcyjny Jagiellonian Journal of Management zabiegając o najwyższe standardy rzetelności pracy naukowej, wdrożył kilkustopniowy proces selekcji i recenzowania nadesłanych przez Autorów tekstów, dbając:

- o wysoki poziom merytoryczny czasopisma (dwustopniowa procedura kwalifikacji i podwójnie ślepa recenzja) [procedura recenzowania]
- o standardy etyczne (zapory ghostwriting i guest authorship) [polityka czasopisma]

Zarówno ocena wstępna (wewnętrzna dokonywana przez Komitet redakcyjny), jak i zewnętrzna nadesłanego tekstu naukowego kończy się jednoznacznym stwierdzeniem:

- przyjęcia tekstu,
- odesłania tekstu Autorowi z sugestiami niezbędnych poprawek czy uzupełnień,
- odrzucenia tekstu.

Formularz recenzji

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.