Lista recenzentów współpracujących

Lista recenzentów 2017-2018:

prof. dr hab. Camal Gallouj, Universite Paris 13 - Sorbonne Cite

prof. dr hab. Krzysztof Łobos, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

prof. dr Bernard Maciejewski, ESB Business School , Reutlingen

prof. dr hab. Gerard Melyon, Universite Paris VI Pierre et Marie Curie 2

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Janusz Teczke † , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Czesław Zając, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. inż. Wiesław Urban, Politechnika Białostocka

dr hab. Radosław Mącik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 

Lista recenzentów 2015-2016:

prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Camal Gallouj, Universite Paris 13 - Sorbonne Cite

prof. dr hab. Krzysztof Łobos, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

prof. dr Bernard Maciejewski, ESB Business School , Reutlingen

prof. dr hab. Gerard Melyon, Universite Paris VI Pierre et Marie Curie 2

prof. dr hab. Renata Oczkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Janusz Teczke , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. inż. Wiesław Urban,  Politechnika Białostocka

prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Czesław Zając, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.